Arhivă 2012

PRIMARIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI
            Planuri Urbanistice
     ######################################################

-2012-
Noiembrie
*Extindere centru comercial
din Calea Nationala FN(nr.34D)
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Regimul juridic al terenurilor (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire spatiu comercial si birouri
din str. Independentei nr. 7A
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Volumetrie-desfasurare (click aici)
-Volumetrie-perspective (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire locuinta P+M si imprejmuire teren
din Tulbureni nr. 14
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona, Memoriu PUD, Reglementari edilitare,
Reglementari urbanistice, Situaţie existenta si Circulatia
Terenurilor (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire anexe gospodaresti ale exploatatiilor
agricole si imprejmuire teren p.c. 279/1 sola 31,
identificat NC 58277, CF 58277, din Mun. Botosani
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Echipari tehnico-edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire locuinta P+M si imprejmuire teren
din Sos. Iasului nr. 61C
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Obiective de utilitate publica (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Introducerea unei suprafete de teren de 7.199,96 mp in
intravilan pentru construire service auto si depozit
din str. A.S.Puschin f.n.
    -Anunţ (click aici)
-Aviz prealabil de oportunitate (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Reglementari juridice ale terenului  (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire  locuinta S+P+E, piscina acoperita,
foisor, magazie unelte si imprejmuire teren
din b-dul Mihai Eminescu nr. 152
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Echipari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Regimul juridic al terenurilor si Obiective de utilitate publica (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
Octombrie
*Extindere locuinta P+E
din aleea A.Enasescu nr 5
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Planse PUD (se vizualizeaza cu program AUTOCAD) (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire  locuinta Parter+1etaj teren
din str. D-tri Bolintineanu nr 8(fost 4)
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Incadrare in zona, reglementari edilitare si urbanistice,
situaţie existenta, regimul juridic al terenurilor (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire hala pentru spalatorie auto si
lucrari de vulcanizare, din b-dul M. Eminescu nr 91
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Obiective de utilitate publica (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire  locuinta P+M si imprejmuire teren
din str. Bucovina nr 66E
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Obiective de utilitate publica (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*P.U.Z.- ansamblu de locuinte individuale
din zona ANL bariera Curtesti
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUZ (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Amenajare terasa prin inchidere cu structura demontabila
si acoperire cu copertina publicitara, C. Nationala 45A
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Echipari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Obiective de utilitate publica (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire  locuinta P+M si imprejmuire teren
din str. Graniceri nr 42
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Incadrare in zona, reglementari edilitare si urbanistice,
situaţie existenta, circulatia terenurilor (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Introducerea terenului in intravilan pentru construire
service auto si depozit
din str. Puschin/Tulbureni NC\CF 56213;
NC\CF 56231;NC\CF 6335
    -Anunţ aviz de oportunitate (click aici)
*Construire  locuinta P+M cu spatiu comercial
la parter si birouri la mansarda
din str. Imparat Traian nr 94-96
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Regimul juridic al terenurilor (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire  locuinta P+M si anexa gospodareasca
din aleea I.Istrati nr 1
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Obiective de utilitate publica (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Extindere apartament si schimbarea destinatiei din spatiu
de locuit in sediu firma si acces din exterior
din str. Ghe. Filipescu nr. 21(fost 22) sc. B, apt. 1, parter
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu (click aici)
-Circulatia terenurilor (click aici)
-Reglementari urbanistice- detaliere (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire  locuinta P+M si imprejmuire teren
din Rosiori nr 1
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Obiective de utilitate publica (click aici)
    Releveu fotografic (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire  locuinta P+M si imprejmuire teren
din aleea I. Istrati nr 5D pc 136/78 sola 17
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire  locuinta D+P+M
din str. Zimbrului nr 31
    -Anunţ (click aici)
-Plan topografic, Incadrare in zona, Reglementari urbanistice si edilitare,
Situaţie existenta, Circulatia terenurilor (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire  locuinta de vacanta si imprejmuire teren
din str. Stefanita-Voda nr 26-28
    -Anunţ (click aici)
-Afis model (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Echipare tehnic utilitara (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Fotografie (click aici)
    Fatada principala (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
Septembrie
*Construire  imobil P+1E cu destinatia:spatiu patiserie-covrigarie;
spatiu alimentatie publica-bar (inclusiv terasa la parter) si spatiu
de locuit-apartament la etaj, din str. Prieteniei nr 6
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona, Memoriu PUD, Extras plan cadastral, Reglementari urbanistice,
Situaţie existenta, Circulatia terenurilor, regimul juridic (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire  locuinta P+M si imprejmuire teren
din str. Basota nr 10F
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Echipari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Circulatia terenurilor (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Extindere apartament si schimbarea destinatiei din spatiu
de locuit in sediu firma si spatiu comercial, acces din exterior
din str. Primaverii nr. 30 sc. C, parter, apt 3
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu (click aici)
-Imagine existenta / propusa (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
August
*Construire locuinta P+M, anexa gospodareasca si imprejmuire teren
din str. Paraului nr. 38
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona, Reglementari edilitare, Reglementari urbanistice,
Situaţie existenta, Circulatia terenurilor  (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire locuinta unifamiliara
din str. Zimbrului nr. 13
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Regimul juridic al terenului, Obiective de utilitate publica (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Extindere si etajare locuinta
din str. Barbu Lazareanu nr.17
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire anexa exploatare agricola
PC 307/152
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Regimul juridic al terenului (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire magazin cu destinatia piese auto si prestari servicii-vulcanizare
din str. Pacea nr. 94
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Regimul juridic al terenului (click aici)
-Cai comunicatii rutiere (click aici)
-Studiu geotehnic (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
Iulie
*Construire locuinta P+M
din aleea I.Istrati nr. 5C
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Obiective de utilitate publica (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire  locuinta si imprejmuire teren
din aleea I.Istrati nr. 5D
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Obiective de utilitate publica (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire  locuinta, anexa gospodareasca si imprejmuire teren
din str. Dobosari nr 43A si 43B
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Obiective de utilitate publica (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire locuinta P+M
din str. Iuliu Maniu nr. 77
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Obiective de utilitate publica (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire locuinta P+1E
din str. Maramures nr. 40
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Regimul juridic al terenurilor (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Ansamblu de locuinte individuale, zona ANL bariera Curtesti
   -Aviz prealabil de oportunitate (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire locuinte unifamiliare
din str. Dobosari nr. 23
    -Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire locuinta D+P+M
din b-dul Mihai Eminescu nr. 149
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Tip proprietate (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire  locuinta P+M si imprejmuire teren
din str. Tulbureni nr 40 A
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-PUD-detaliu (se deschide cu AutoCad) (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
Construire imobil P+1E cu destinatia service auto la parter si locuinta la etaj
din Calea Nationala fn
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Tip proprietate (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
Iunie
*Construire  locuinta P+M, anexa gospodareasca, bazin vidanjabil
si imprejmuire teren din str. I.C.Brateanu nr 163 B
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Extindere anexa gospodareasca si transformare in locuinta
si imprejmuire teren din str. Plopilor nr. 9A
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire  cladire P+M pentru prestari servicii-atelier auto si imprejmuire teren
din Calea Nationala 128
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire  locuinta P+M, anexe gospodaresti si imprejmuire teren
din str. Rediu nr 43
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire  locuinta P+M, anexa gospodareasca si imprejmuire teren
din str. Tulbureni nr 72 C
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Regimul juridic al terenurilor (click aici)
-Reglementari cai comunicatie rutiera (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Studiu geotehnic (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire  locuinta parter
din str. Stefanita Voda nr. 41
    -Anunţ (click aici)
-Plan Urbanistic  de Detaliu (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire  doua locuinte P+M si  imprejmuire teren
din str. Bucovina nr 60
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu (click aici)
-Regimul juridic al terenurilor (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
Mai
*Construire  locuinta P+1E
din str. Manolesti Deal nr. 7A
    -Anunţ (click aici)
-Plan Urbanistic  de Detaliu (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire  locuinta D+P+E cu doua apartamente
din str. M. Kogalniceanu nr. 44
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Plan Urbanistic  de Detaliu (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire  locuinta D+P+M, anexa gospodareasca si imprejmuire teren
din str. Peco nr 26
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu (click aici)
-Regimul juridic (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situatie existenta (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire  locuinta P+M, foisor si modificare imprejmuire
teren in zona Accesului din str. Tulbureni nr 46A
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu (click aici)
-Obiecte de utilitate publica (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire  locuinta P+M si  imprejmuire teren
din aleea Sergiu Iacovlov nr 2
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Plan Urbanistic  de Detaliu (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire spatiu comercial si terasa estivala
 din strada Dobosari nr. 17
     -Anunţ (click aici)
-Proprietatea terenurilor (click aici)
-PUD (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Reglementari urbanistice-modificat (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
Aprilie
*Extindere apartament la  faţada principală cu acces direct din exterior,
 extindere apartament la  faţada posterioară fără acces din exterior si
 schimbarea  destinaţiei din spaţiu de  locuit în  sediu firma
 din strada O. Onicescu nr. 6 sc. C apt.2
     -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Reglementari juridice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Situaţie propusa (click aici)
-Volumetrii propuse (click aici)
-Releveu fotografic (click aici)
-Fatade laterale stanga-dreapta propuse (click aici)
-Fatada posterioara existenta (click aici)
-Fatada posterioara propusa (click aici)
-Fatada principala existenta (click aici)
-Fatada principala propusa (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Amenajare cimitir – Solutie modificata
   din str. Eternitatii nr 4
     -Incadrare in zona (click aici)
-PUD (click aici)
-Regimul juridic (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire  locuinta P+M si  anexa gospodareasca
din str Paraului nr 25
    -Anunţ (click aici)
-P.U.D. (click aici)
-Amplasament (click aici)
-Amplasament 1 (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Extindere apartament in vederea schimbarii destinatiei
din spatiu de locuit in sediu firma si spatiu comercial
-aleea Teodor Calimachi nr. 2 sc A apt 3
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu (click aici)
-Imagine existenta / propusa (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
Martie
*Extindere apartament la fatada posterioara a blocului
cu destinatia de locuinta din str. Valcele nr.4 sc.A apt.3
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu (click aici)
-Obiecte de utilitate publica (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Extindere apartament la fatada posterioara a blocului
cu destinatia de locuinta din str. Pacea nr.55 sc. C apt.2
     -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu (click aici)
-Obiecte de utilitate publica (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire  locuinta P+M si  anexa gospodareasca
din str Alunis nr 20 A
     -Anunţ (click aici)
-PUD (click aici)
-Obiecte de utilitate publica (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Situaţie existenta(click aici)
-Tabel proprietari (click aici)
-Studiu geotehnic (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire  locuinta P si  anexa gospodareasca
din str Alunis nr 20 B
     -Anunţ (click aici)
-PUD (click aici)
-Obiecte de utilitate publica (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Situaţie existenta(click aici)
-Tabel proprietari (click aici)
-Studiu geotehnic (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Amenajare cimitir
   din str. Eternitatii nr 4
     -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-PUD (click aici)
-Regimul juridic (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire  locuinta P+M, garaj, centrala termica
si sediu firma din str. Drumul Tatarilor
 nr. 74
     -Anunţ (click aici)
-PUD (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
Februarie
 *Construire  locuinta P+E si  imprejmuire teren
   din Aleea Stejari nr 5
     -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-PUD (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire spalatorie si service auto, imprejmuire teren
  din Str. Pacea, Nr.108C

     -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Posibilitati mobilare urbanistica (click aici)
-PUD (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Executie acces din exterior in vederea schimbarii
destina
tiei din spatiu de  locuit in salon coafura, cosmetica,
manichiura si modernizare spatiu

strada  Primaverii  nr. 6, bl,  sc. A, et. p, ap. 2
     -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-PUD (click aici)
-Echipari edilitare (click aici)
-Plan existent (click aici)
-Plan propus (click aici)
-Releveu fotografic (click aici)
-Regimul juridic (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Situaţie propusa (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire aşezamant social filantropic d+p+e+m
Construire corp cl
adire p+m (garaj, centrala termica, pod
amenajat),Lumân
arar, troita,
strada  Mihail Kogalniceanu,  nr. 6 a
     -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu (click aici)
-Obiecte de utilitate publica (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Situaţie existenta(click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
Ianuarie
*Construire hala prestari servicii service auto. vulcanizare
magazin piese auto, imprejmuire teren si concesionare
teren pentru acces auto si pietonal din str. Pacea nr. 47B

-Anunţ 
(click aici)
-Circulatia terenulilor (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-PUD (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta(click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Extindere apartament la fatada posterioara a blocului
cu destinatia de locuinta din str. Pacea nr.55 sc. C apt.2
     -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu (click aici)
-Obiecte de utilitate publica (click aici)
-Perspectiva propusa (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
*Extindere apartament cu destinatia locuinta la fatada
laterala dreapta  a blocului . Construire balcon identic ca
forma si dimensiuni cu cele de la etajele superioare, la
fatada  laterala stanga a blocului

din str. Primaverii nr. 23  sc.A apt. 2
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-PUD (click aici)
-Amenajare peisagera (click aici)
-Circulatia terenulilor (click aici)
-Reglementari  (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Extindere apartament (sediu societate) pentru birouri,
acces din exterior din Calea Nationala 82 bl. B1 sc. A apt.1
     -Anunţ (click aici)
-Memoriu (click aici)
-PUD (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire locuinta D+P+1E, garaj si imprejmuire teren
din str. Vasile Lupu nr. 19
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu (click aici)
-Obiecte de utilitate publica (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta(click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire locuinta P+M, anexa gospodareasca si
imprejmuire teren din al.Gr. Ghica nr. 23
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-PUD (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)

Ultima modificare: 08.11.2022 – 15:18 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul Arhivă 2011

Despre noi