Arhivă 2013

        PRIMARIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI
                Planuri Urbanistice
 ######################################################
-2013-
Decembrie
Extindere si mansardare spatiu comercial
si acoperire partiala terasa din str. Viilor nr. 3A
    -Anunţ (click aici)
-Circulatia Terenurilor (click aici)
-Echipari teh-edilitara  (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
Construire locuinta D+P+M, sistematizarea terenului si imprejmuire
din str. Savenilor nr. 45
    -Anunţ (click aici)
-Afisaj consultare preliminara  (click aici)
-Echipari teh-edilitara  (click aici)
-Memoriu PUD-modificat (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
Construire locuinta P+M
din str. Eternitatii nr. 35
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD-modificat (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Relevee foto (click aici)
-Tipuri de proprietate (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
Acces din exterior in vederea schimbarii destinatiei
din spatiu de locuit in cabinet medical
din Calea Nationala nr. 47 sc.B ap. 1 parter
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Incadrare in zona, reglementari urbanistice si edilitare, situatie existenta,
plan existent si propus, fatada existenta si propusa (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
P.U.Z. – Extindere cimitir “Eternitatea”
in tarlaua nr. 30, pc 263 si pc 265
    -Anunţ (click aici)
-Obiecte de utilitate publica-Circulatia Terenurilor (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUZ (click aici)
-Echipari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
Construire imobil D+P+2, cu destinatia locuinte
colective din b-dul M. Eminescu nr. 121 – modificare P.U.D.
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD-modificat (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Sectiune teren (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
Construire locuinta Parter
din str. G. Cosbuc nr. 8
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD-parte scrisa si planse: incadrare in zona, plan de situatie, cai
de comunicatie, reglemetari, regimul juridic (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
Noiembrie
Construire Centru pentru reparatii si intretinere aparate si
masini pentru sudura materiale termoplastice
din Sos. Iasului nr. 13
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Reglementari urbanistice, Situaţie existenta,
Reglementari edilitare, Obiective de utilitate publica (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
Amenajare acces din exterior in vederea schimbarii destinatiei
din spatiu de locuit in salon cosmetic, amplasare firma luminoasa
pe fatada din str. Onicescu nr. 50 sc.A ap. 1 parter
    -Anunţ (click aici)
-Obiective de utilitate publica (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
Construire terasa acoperita (parcare) si imprejmuire teren
din Calea Nationala nr. 34E
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Tipuri de proprietate (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
Construire locuinte unifamiliare
din str. Dobosari nr. 57,57A,57B,57C,57D,57E,57F
    -Anunţ (click aici)
-Circulatia Terenurilor (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUZ (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
1.Construire locuinta P+M, anexe(garaj+bucatarie vara
si imprejmuire teren
2.Construire locuinta P+M si imprejmuire teren
ambele situate in str. Armeana nr. 98
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Tipuri de proprietate (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
Construire locuinta P+M, teren
din str. Codrului nr. 15
    -Anunţ (click aici)
-Circulatia Terenurilor (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
Extinderesi mansardare locuinta
din str. Piriului nr. 32
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
Construire doua locuinte Dpartial+P+M
din str. Stefanita Voda nr. 47
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Perspective (foto) (click aici)
-Incadrare in zona,, Situaţie existenta, Reglementari urbanistice,
Reglementari edilitare, Circulatia terenurilor (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
Construire locuinta P+M, imprejmuire teren
din str. Tulbureni nr. 126
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD, Incadrare in zona,, Situaţie existenta, Cai comunicatii
rutiere, Reglementari, Regimul juridic al terenurilor (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
Construire imobil P+M cu spatiu comercial la
parter si locuinta la mansarda, imprejmuire teren
din str. Armoniei nr.11A
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Echipari tehnico-edilitare (click aici)
-Circulatia Terenurilor (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
Octombrie
Construire locuinta P+M, anexa gospodareasca
si garaj din str. Cismea nr. 35
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD, Incadrare in zona,, Situaţie existenta, Reglementari edilitare,
Reglementari urbanistice, Circulatia terenurilor (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
Extindere spatiu comercial
din Calea Nationala FN (zona Grup Scolar Industrie usoara)
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Tipuri de proprietate (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
Construire Complex “Penny Market”
din str. N. Iorga nr. 4-6-8
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Echipari edilitare (click aici)
-Posibilitati de mobilare urbanistica (click aici)
– Regimul juridic si Obiective de utilitate publica (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
Construire locuinta S+P+1E si imprejmuire teren
din str. Veteranilor nr. 14C
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Circulatia terenurilor (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
Construire parcare, cabina poarta si imprejmuire teren
-concesionare teren (S cca 1500 mp), zona Pacea fn (intravilanul
mun. Botosani la limita cu teritoriul administrativ al com. Curtesti)
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
Construire locuinta P + M compusa din doua apartamente
din str. str. Săvenilor nr. 108 A
    -Anunţ (click aici)
-P.U.D. (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
Construire locuinta P si imprejmuire teren
din str. Zimbrului nr. 17
    -Anunţ (click aici)
-Plan de incadrare in zona (click aici)
-P.U.D. (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situatie existenta (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
Construire imobil P + 1E cu spatii comerciale la parter si birouri la etaj
din Calea Naţională FN
    -Anunţ (click aici)
-Circulatia terenurilor (click aici)
-Echipare tehnico-edilitara propusa (click aici)
-Incadrarea in zaona (click aici)
-P.U.D. (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situatie existenta (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
Construire locuinte unifamiliale
din str. Dobosari
    -Anunţ (click aici)
-Circulatia terenurilor (click aici)
-Plan de incadrare in zona (click aici)
-PUZ Dobosari (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice cu loturi individuale (click aici)
    -Situatie existenta (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
Septembrie

Construire locuinta D+P
din str. Cismea nr. 35 (fosta 33B)
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
Construire locuinta P+M
din str. Bucovina nr. 102
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Incadrare in zona,,Tipuri proprietate, Reglementari edilitare,
Reglementari urbanistice, Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
Construire locuinta P+M
din str. Zimbrului nr. 30
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Tipuri proprietate  (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire hala productie mobilier. anexe hale productie
pentru prelucrare materie prima si depozitare produse finite
de mobilier si soproane pentru depozitare cherestea
din str. Drumul Tatarilor nr. 46-48
    -Anunţ (click aici)
-Afisaj consultare preliminara  (click aici)
-Borderou PUZ (click aici)
-Extras UTR (click aici)
-Memoriu PUZ (click aici)
-Profil extindere PUZ (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Proprietatea asupra terenurilor (click aici)
-Poze panou PUZ (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
Construire locuinta P+1E, anexa gospodareasca, foisor, beci,
imprejmuire teren si racorduri utilitati
din str. C-tin Dracsini nr. 16
    -Anunţ (click aici)
-Afisaj consultare preliminara  (click aici)
-Bilant teritorial (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Plan de situatie (click aici)
-Regimul juridic al terenurilor (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
Construire locuinta P+M
din str. G. Cosbuc nr. 8
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD,  Incadrare in zona, Situatie existenta, Cai de comunicatie
rutiera, Reglementari , Regimul juridic al  terenurilor  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
Construire locuinta D+P si imprejmuire teren
din str. Libertatii nr. 20
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Obiective de utilitate publica (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
Construire locuinta P+1E
din str. O. Onicescu nr. 11 A
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD,  Situatie existenta, Reglementari edilitare si
urbanistice, Regimul juridic al  terenurilor  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
Construire locuinta D+P+M
din str. Drumul Tatarilor nr. 86A
    -Anunţ (click aici)
-Echipari tehnico-edilitare (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Proprietate asupra terenurilor (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
Construire locuinta D+P+1E si imprejmuire teren
din aleea C-tin Iordachescu nr. 6
    -Anunţ (click aici)
-Echipari tehnico-edilitare (se deschide cu AUTOCAD)  (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Proprietate asupra terenurilor (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
Construire locuinta parter
din str. Stefanita Voda nr. 36
    -Anunţ (click aici)
-Anunţ consultare preliminara  (click aici)
-Echipari tehnico-edilitare  (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Studiu volumetric  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
Construire locuinta P+M si imprejmuire teren
din str. C-tin Dracsini nr. 16 bis
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Incadrarea in zona, Situatie existenta, Reglementari edilitare si
urbanistice, Circulatia terenurilor  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
August
Construire imobil D+P+2+etaj 3 partial, cu destinatia locuinte
colective din b-dul M. Eminescu nr. 121
    Raspuns din data de 25.09.2013 (click aici)
Echipare edilitara (click aici)
Sectiuni teren (click aici)
    Raspuns investitor la sesizare (click aici)
-Anunţ (click aici)
Circulatia terenurilor (click aici)
-Echipari tehnico-edilitare (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
Construire locuinta P+M si imprejmuire teren
din str. Petru Rares nr. 1
    -Anunţ (click aici)
-Echipari tehnico-edilitare (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Obiective de utilitate publica (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Extindere apartament cu destinatie locuinta
din str. Prieteniei nr. 4 sc. D parter apt. 4
    -Anunţ (click aici)
Circulatia terenurilor (click aici)
-Echipari tehnico-edilitare (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Mobilare urbana  (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
Construire locuinta P+M si imprejmuire teren
din str. Neculai Sofian nr. 12 D
    -Anunţ (click aici)
    Proprietatea asupra terenurilor (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire hala metalica productie tamplarie si depozitare
din Calea Nationala 233
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Echipari tehnico-edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
Construire locuinta P+M, anexa gospodareasca, fantana,
fosa septica si imprejmuire teren  din str. Prunilor nr. 70
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Incadrarea in zona, Situatia existenta, reglementari edilitare si urbanistice,
Circulatia terenurilor  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
Extindere si etajare anexa in vederea transformarii in locuinta
din str. Petru Rares nr. 75
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD,Incadrarea in zona, Situatie existenta, Reglementari edilitare si
urbanistice, Circulatia terenurilor  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire locuinta P+1E+M
din Calea Nationala nr. 112
    -Anunţ (click aici)
Circulatia terenurilor (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
Construire spatiu de productie si depozitare intre doua
constructii existente din Calea Nationala nr. 4
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD,Incadrarea in zona, Situatia existenta,
Reglementari edilitare si urbanistice, Obiective de utilitate publica,
Foto desfasurare, Perspective (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
Construire locuinta P+M,
din str. Drumul Tatarilor nr. 67 A
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD,Incadrarea in zona, Obiective de utilitate publica,
reglementari edilitare si urbanistice, Situatia existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
Construire atelier confectii textile-parter,
din str. Anastasie Basota nr. 1 A
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Obiective de utilitate publica (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
Construire locuinta D+P+M, garaj si imprejmuire teren
din str. Moara de foc nr. 18 A
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD,Incadrarea in zona, fluxuri circulatie, alte planse  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
Construire locuinta P+M,
din str. Savenilor nr. 166
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD,regimul juridic al terenurilor, reglementari edilitare
si urbanistice, Situatia existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
Iulie
*Extindere si mansardare locuinta, teren
din str. Vanatorilor nr. 17
    -Anunţ (click aici)
Circulatia terenurilor (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Extindere firma la fatada posterioara a blocului,
teren din str. Unirii nr. 11 sc.A apt. 1 parter
    -Anunţ (click aici)
Coperta borderou (click aici)
Caiet sarcini (click aici)
Echipari edilitare (click aici)
Fatada de est-propus (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Regimul juridic (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Situaţie propusa (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
Construire garaj,
teren din str. col. Tomoroveanu-zona Spital Copii
    -Anunţ (click aici)
-Circulatia terenurilor (click aici)
-Prezentare foto-perspectiva  (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Extindere apartament cu destinatie locuinta
din str. St. Luchian nr. 2, parter, apt. 4
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Releveu foto (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Tipuri proprietate  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
Iunie
Construire locuinta P si anexe gospodaresti,
str. Bucovina nr. 86A
    -Anunţ (click aici)
-PUD (click aici)
-Reglementari  (click aici)
-Situatia existenta (click aici)
-Incadrare (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Introducere teren in intravilan S=6.116 mp si Construire hala
metalica – sediu firma (birouri, service auto, depozitare piese auto)
in str. Pod de Piatra nr. 106-108 (cartier Obor)
    -Anunţ (click aici)
-Aviz  de oportunitate (click aici)
Circulatia terenurilor (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUZ (click aici)
Mobilitate urbanistica (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-PUZ – Regulament urbanistic local (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
Amenajare acces direct din exterior in vederea schimbarii destinatiei
din spatiu  de locuit in birouri, Str O. Onicescu 52 (fost nr 5), scC ap 4
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Tipuri de proprietate (click aici)
-Fatada existenta (click aici)
-Fatada propusa (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire complex turistic si alimentatie publica “Cabana Rediu”,
Teren, zona Rediu p.c. 329, 331 / 1 si 341
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Situaţie existenta  scara 1:500 (click aici)
-Tipuri de proprietate (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Introducere teren in intravilan S=6.116 mp si Construire hala
metalica – sediu firma (birouri, service auto, depozitare piese auto)
in str. Pod de Piatra nr. 106-108 (cartier Obor)
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire locuinta P+M, teren
din str. A.T. Laurian nr. 2A
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Echipari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Circulatia terenurilor (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
Mai
*Construire hala productie mobilier. anexe hale productie
pentru prelucrare materie prima si depozitare produse finite
de mobilier si soproane pentru depozitare cherestea
din str. Drumul Tatarilor nr. 46-48 CAD 4398 CF 55816
    -Anunţ (click aici)
-Borderou PUZ (click aici)
-Extras UTR (click aici)
-Memoriu PUZ (click aici)
-Profil extindere PUZ (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Proprietatea asupra terenurilor (click aici)
-Poze panou PUZ (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Amenajare acces din exterior in vederea schimbarii
destinatiei din spatiu de locuit in Cabinet Stomatologic
din str. Primaverii nr. 5 sc. A apt. 1 parter
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Miscarea terenurilor (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Prezentare fatada F1 (click aici)
-Prezentare perspectiva P1 (click aici)
-Prezentare perspectiva P2 (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire locuinta P+1E, teren
din Calea Nationala nr. 219
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD, Reglementari edilitare, Reglementari urbanistice, Tipuri de proprietate (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire locuinta P+M
din aleea Dochia nr. 19
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Releveu fotografic (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Tipuri de proprietate (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
Aprilie
*Construire locuinta P+M, garaj si imprejmuire teren
din str. Pacea nr. 88 D
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Circulatia Terenurilor  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire cladire P+1E cu spalatorie auto la parter si
birouri la etaj din str. Tudor Vladimirescu nr. 96
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Obiective de utilitate publica (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Tabel proprietari (click aici)
-Volumetrie – Incadrare in areal (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire locuinta P+1E
din str. Humariei nr. 20
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Profil transversal  (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Extindere apartament la fatada exterioara cu destinatie de locuinta
din str. Imparat Traian  nr. 21 sc. A, parter, apt. 4
    -Anunţ (click aici)
-Extras de plan cadastral  (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Releveu foto (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Propunere volumetrica  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Extindere apartament cu destinatie locuinta
din str. Viilor nr. 1 sc. A, parter, apt. 2
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Releveu foto (click aici)
-Echipari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Circulatia Terenurilor  (click aici)
-Propunere volumetrica  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire locuinta P+1E si imprejmuire teren
din str. Drumul Tatarilor F.N.
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Releveu foto (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Tipuri de proprietate (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire locuinta de vacanta si imprejmuire teren
din str. Stefanita Voda nr. 26-28
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Obiective de utilitate publica (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire locuinta, anexe gospodaresti si imprejmuire teren
din str. Eroilor nr. 1
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Tipuri de proprietate (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire locuinta P+M si imprejmuire teren
din str. Octav Bancila nr. 25
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Tipuri de proprietate (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire locuinta P+M, anexa gospodareasca si imprejmuire teren
din str. Pacea nr. 88D
    -Anunţ (click aici)
-Acces parcela (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Tipuri de proprietate (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire anexa gospodareasca a exploatatiilor agricole
teren, tarla nr. 31, P.C.282, 283/1, C.F. 52152
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Planuri de situatie
Situaţie existenta  (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Obiectice de utilitate publica  (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire locuinta P+1E si imprejmuire teren
din Calea Nationala nr. 106
    -Anunţ (click aici).
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Circulatia terenurilor (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
Martie
*Construire locuinta P+M, garaj si C.T. (P), str. Pacea nr. 88D
-Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Executie acces din exterior in vederea schimbarii destinatiei din
spatiu de locuit in cabinet stomatologic, recompartimantari interioare,
firma luminoasa pe fatada si amplasare totem luminos din str. Prieteniei 3 sc B apt. 1
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Tipuri de proprietate (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire imobil P+M, cu destinatia spatiu comercial la parter
si sediu firma la mansarda din str. col. V. Tomoroveanu 5B (fost 3)
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Incadrare in zona, Reglementari edilitare, Reglementari urbanistice,
Situaţie existenta, Circulatia terenurilor  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire locuinta D+P+M, anexa gospodareasca si
imprejmuire teren
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Tipuri de proprietate (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire locuinta parter din str. I.C.Bratianu FN
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Obiective de utilitate publica (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Reparatii capitale locuinta parter, mansardare locuinta si
construire scara exterioara din b-dul M. Eminescu nr. 1B
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Tipuri de proprietate (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Extindere la fatada posterioara a blocului si schimbare
partiala destinatie din spatiu de locuit in sediu firma si
magazin desfacere obiecte pentru persoane cu dizabilitati
acces din exterior in str. Ghe. Filipescu 12, sc. B apt.1, parter
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Incadrare in zona, Reglementari edilitare, Reglementari urbanistice,
Situaţie existenta, Circulatia terenurilor, Relevee foto  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire locuinta P+M, beci B.A. si put forat
din aleea I. Pillat nr. 7
    -Anunţ (click aici)
-Plan Situatie (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire locuinta Parter, Teren
din str. Maramures nr. 26
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Tipuri de proprietate (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire locuinta P+M si imprejmuire teren
din aleea M. Gorki nr. 2A
    -Anunţ (click aici).
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Ridicare topografica (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Obiective de utilitate publica (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
Februarie
*Extindere apartament la fatada posterioara cu
destinatia de locuinta
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona, Memoriu PUD, Reglementari edilitare, Reglementari urbanistice,
Situaţie existenta Circulatia terenurilor (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Modernizare spatiu comercial Apetrans, extindere spatiu prin
inchidere terase, consolidare terase, recompartimentari si amenajare
sala cursuri din din str. Garii nr. 4 sc. A parter
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Sectiune transversala (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Extindere apartament la fatada posterioara cu
destinatia de locuinta
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Circulatia Terenurilor (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire locuinta P+M si imprejmuire teren
din str. Trandafirilor nr. 41
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Obiective de utilitate publica (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire locuinta
din str. Bucovina nr. 47 A
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Circulatia Terenurilor (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire locuinta P+1E, garaj si imprejmuire teren
din b-dul M. Eminescu nr. 61C
    -Anunţ (click aici)
-Afis (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Echipari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Circulatia Terenurilor (click aici)
-Foto amplasament  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
Ianuarie
*Construire 2 locuinte cuplate S+P+1E, garaj si refacere teren
din str. Crinilor nr. 17 bis
    -Anunţ (click aici)
-Afis (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Echipari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Circulatia Terenurilor (click aici)
-Foto amplasament  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire locuinta P+M si imprejmuire teren
din str. Popa Sapca nr. 114
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Echipari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Circulatia Terenurilor (click aici)
-Foto amplasament  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire locuinta P+M si imprejmuire teren
din str. Dubalari nr. 22
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD, Reglementari edilitare,
Reglementari urbanistice, Situaţie existenta si Obiective
de Utilitate Publica  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire magazin piese auto, prestari servicii vulcanizare,
spalatorie auto si imprejmuire teren din str. Pacea nr.86
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Echipari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Circulatia Terenurilor (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire locuinta parter, anexa gospodareasca, garaj si
imprejmuire teren din str. Dobosari nr. 84
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Tipuri de proprietate (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire locuinta P+M si imprejmuire teren
din aleea Ludovic Daus nr. 16
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Tipuri de proprietate (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire locuinta P+M si imprejmuire teren
din str. Manolesti Deal nr. 11
    -Anunţ (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situaţie existenta (click aici)
-Circulatia Terenurilor (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
 

Ultima modificare: 08.11.2022 – 15:18 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul Arhivă 2012

Despre noi