Arhivă 2016

       PRIMARIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI
                Planuri Urbanistice
#######################################################
-2016-
Noiembrie
*Construire imobil locuinte colective P+4E
str. O. Onicescu nr. 39, nr. 26
    -RAPORT de Specialitate (click aici)
INVITATIE: dezbatere publica pe 08 decembrie 2016
ora 16:30 la sediul Primariei Municipiului Botosani (click aici)
*Construire Hala metalica
din str. Pacea nr. 37A
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
*Amenajare parcare
Teren, Str. imparat Traian nr. 8
    -Anunţ (click aici)
-PUD (click aici)
*Construire service auto Sc=cca 220,0 mp
Teren, Str. Tulbureni nr. 5A, Botosani
    -Anunţ (click aici)
-Încadrare (click aici)
-Situația existentă (click aici)
-Tipuri de proprietati (click aici)
-Reglementări edilitare(click aici)
-Reglementări urbanistice(click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
Octombrie
*P.U.Z. – Recompartimentări și schimbare destinație spațiu
din subsol tehnic în spațiu birouri;recompartimentări etaj 1
și etaj 2;amenajare două apartamente în spațiul existent în
pod din Aleea Liceului nr 19 A
    -Anunţ (click aici)
-Încadrare (click aici)
-Situația existentă (click aici)
-Terenuri (click aici)
-Reglementări (click aici)
-PUZ (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
Septembrie
*Construire locuinta, anexa gospodareasca si imprejmuire teren
din str. I.C. Bratianu FN – CF/NC 64191
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
*Construire locuinta P+E1 si imprejmuire teren
din str. Plopilor nr. 5
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
*Construire imobil locuinte colective P+4E
str. O. Onicescu nr. 39, nr. 26
    -Raport de Specialitate (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
INVITATIE: dezbatere publica-08 decembrie 2016 (click aici)
-Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
-Studiu insorire-planse  (click aici)
*Construire locuinta D+P+E1
teren din str. Cornului nr. 13
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
*Construire extindere spatiu comercial si concesionare
teren aferent, din Calea Nationala nr. 105 sc. B1 parter
CF 51297 – C1 – U6
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
*Aviz prealabil de oportunitate PUZ+RLU-introducere in
intravilan a terenului si construire cort multifunctional
 -Afis (click aici)
   -Aviz de oportunitate (click aici)
August
*Extindere apartament cu destinatia locuinta,
aleea Curcubeului nr. 5 sc. A apt. 3, parter
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa + desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
*Construire locuinta si imprejmuire teren,
aleea Marcel Olinescu nr. 7 C
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
*Aviz de oportunitate P.U.Z.-recompartimentari interioare
imobil D+P+2E+M,  Aleea Liceului nr. 19
    -Anunt Aviz de oportunitate PUZ (click aici)
-Memoriu PUZ- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUZ- partea desenata  (click aici)
-Avizul de oportunitate  (click aici)
*Construire locuinta D+P+1E, imprejmuire teren,
Calea Nationala nr. 133 A CF56203
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
*Construire locuinta parter, teren, str. Tatarilor nr. 100
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
Iulie
*Construire depozit P teren, str. Pod de Piatra nr. 100 CF/NC 57906
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
*Construire locuinta P+E, anexa si imprejmuire teren,
str. Iuliu Maniu nr. 17
    -Raspuns Obiectiuni (06 septembrie 2016)  (click aici)
-Raspuns Obiectiuni (31august 2016)  (click aici)
-Raspuns Obiectiuni (08 iulie 2016)  (click aici)
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
*Construire locuinta D+P+M, imprejmuire teren,
anexa gospodareasca, aleea Luizoaia nr. 20
   -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
-Certificat Urbanism+anexa  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
*Aviz prealabil de oportunitate PUZ construire sediu birouri
si serviciu tehnic, parc auto si imprejmuire teren
din Soseaua Iasului nr. 25
   -Afis (click aici)
   -Aviz de oportunitate (click aici)
Iunie
*Construire depozit materiale de constructii,
teren, Str. Garii nr. 2
   -Anunţ (click aici)
   Memoriu (click aici)
   Incadrare in zona (click aici)
   Situatia existenta (click aici)
   Reglementari (click aici)
   Terenuri (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
*Construire locuinta P + M ,
imprejmuire teren, Str. Stefanita Voda nr. 46
   -Anunţ (click aici)
   -Parte scrisa (click aici)
   -Parte desenata (click aici)
   Raport de informare (click aici)
   Rezultatele informarii (click aici)
Mai
*Construire hala depozitare
materiale de constructii
Str. Drumul Tatarilor nr. 81
   -Anunţ (click aici)
   -Pud (click aici)
   -Pud 0 (click aici)
   -Pud 1 (click aici)
   -Pud 1_1 (click aici)
   -Pud 2 (click aici)
   -Pud 3 (click aici)
   -Nota de informare (click aici)
   Raport de informare (click aici)
   Rezultatele informarii (click aici)
*Amenajare terasa estivala
lucrare cu caracter provizoriu
Str. Cuza Voda nr. 20
   -Anunţ (click aici)
   Incadrare in zona (click aici)
   Situatia existenta (click aici)
   Reglementari urbanistice (click aici)
   Memoriu (click aici)
   Tipuri de proprietate (click aici)
   Raport de informare (click aici)
   Rezultatele informarii (click aici)
*Construire locuinta P + M
Str. Pacea nr. 90 C
   -Anunţ (click aici)
   Circulatia terenurilor (click aici)
   Situatia existenta (click aici)
   Reglementari edilitare (click aici)
   Reglementari urbanistice (click aici)
   PUD (click aici)
   Raport de informare (click aici)
   Rezultatele informarii (click aici)
*Construire locuinta P + M, anexa P
si imprejmuire teren
Str. Mihai Kogalniceanu nr. 101
   -Anunţ (click aici)
   Incadrare in zona (click aici)
   Situatia existenta (click aici)
   Reglementari edilitare (click aici)
   Reglementari urbanistice (click aici)
   Memoriu (click aici)
   Tipuri de proprietate (click aici)
   Raport de informare (click aici)
   Rezultatele informarii (click aici)
*Construire locuinta P + M, anexa gospodareasca
si imprejmuire teren
Aleea Albina nr. 7 bis
   -Anunţ (click aici)
   PUD (click aici)
   PUD00 (click aici)
   PUD01  (click aici)
   -PUD02 (click aici)
   -PUD03 (click aici)
   -PUD04 (click aici)
   Vecini (click aici)
   Raport de informare (click aici)
   Rezultatele informarii (click aici)
*Extindere apartament la fatada posterioara
cu destinatia de locuinta – intrare in legalitate
Str. Alexandru Donici nr. 2, Sc. C, Ap. 2, parter
   -Anunţ (click aici)
   Incadrare in zona (click aici)
   Plan de amplasament (click aici)
   Plan de situatie  (click aici)
   -PUD (click aici)
   Raport de informare (click aici)
   Rezultatele informarii (click aici)
*Amplasare si instalare sistem de stocare
si distributie GPL tip SKID
Str. Imparat Traian nr. 106 A
   -Anunţ (click aici)
   Incadrare in zona (click aici)
   Situatia existenta (click aici)
   Reglementari  (click aici)
   Reglementari urbanistice (click aici)
   -PUD (click aici)
   Circulatia terenurilor (click aici)
   Raport de informare (click aici)
   Rezultatele informarii (click aici)
Aprilie
*Construire locuinta S + P + 1E, fosa septica,
fantana si imprejmuire teren
TEREN, str. Drumul Tatarilor nr. 23
   -Anunţ (click aici)
   Incadrare in zona (click aici)
   Situatia existenta (click aici)
   Reglementari urbanistice (click aici)
   Reglementari edilitare (click aici)
   -PUD (click aici)
   -Regimul juridic (click aici)
   Propunere mobilare urbanistica (click aici)
   Raport de informare (click aici)
   Rezultatele informarii (click aici)
*Construire locuinta parter, anexa gospodareasca,
garaj si imprejmuire teren
TEREN, str. Walter Maracineanu nr.9
   -Anunţ (click aici)
   Situatia existenta (click aici)
   Reglementari urbanistice (click aici)
   Reglementari edilitare (click aici)
   -PUD (click aici)
   -Regimul juridic (click aici)
   Raport de informare (click aici)
   Rezultatele informarii (click aici)
*Construire spatiu comercial P
str. Virnav fn
   -Anunţ (click aici)
   Incadrare in zona (click aici)
   Situatia existenta (click aici)
   Reglementari  (click aici)
   -Parti scrise (click aici)
   -Terenuri (click aici)
   Utilitati (click aici)
   Raport de informare (click aici)
   Rezultatele informarii (click aici)
*Construire locuinta P + M
str. Pacea nr. 90 C
   -Anunţ (click aici)
   Reglementari urbanistice (click aici)
   Reglementari edilitare (click aici)
   Situatia existenta  (click aici)
   -PUD (click aici)
   -Terenuri (click aici)
   Raport de informare (click aici)
   Rezultatele informarii (click aici)
*Concesionare teren pentru construire
bucatarie de vara (extindere locuinta)
Teren str. Iuliu Maniu nr. 21
   -Anunţ (click aici)
   PUD – parte desenata (click aici)
   PUD – parte scrisa (click aici)
*2″>*Extindere apartament la fatada posterioara cu destinatia de
locuinta din Aleea Valcelei nr.4, sc. B, parter, ap. 2
   -Anunţ (click aici)
   Memoriu (click aici)
   Incadrare in zona (click aici)
   Situatia existenta (click aici)
   Reglementari urbanistice (click aici)
   Regimul juridic (click aici)
   -Prezentari (click aici)
   -Terenuri (click aici)
   Raport de informare (click aici)
   Rezultatele informarii (click aici)
Martie
*Extindere P+1 cladire existenta pentru acces aprivizionare
Teren str. Armeana fn – Complex Big
   -Anunţ (click aici)
   PUD – parte desenata (click aici)
   PUD – parte scrisa (click aici)
*Construire locuinta P, anexa gospodareasca P, imprejmuire teren
b-dul Mihai Eminescu nr. 108 A
   -Anunţ (click aici)
   Memoriu (click aici)
   Incadrare in zona (click aici)
   Situatia existenta (click aici)
   Reglementari urbanistice (click aici)
   Regimul juridic (click aici)
   Echipari edilitare (click aici)
   Studiu volumetric (click aici)
   Raport de informare (click aici)
   Rezultatele informarii (click aici)
*Extindere locuință parter cu centrală termică la fațada posterioară
și o cameră la parter și magazie la demisol la fațada principală
Teren, str. Tomis nr. 15
   -Anunţ (click aici)
   PUD (click aici)
   Raport de informare (click aici)
   Rezultatele informarii (click aici)
*Construire locuinta P + E si anexa gospodareasca P
str. Bucovina nr. 57 E
   -Anunţ (click aici)
   PUD (click aici)
Februarie
*Construire locuinta S + P + M
Teren, Str. A.S. Puskin nr. 26
   -Anunţ (click aici)
   PUD (click aici)
   Circulatia terenurilor (click aici)
   Echiparea tehnico-edilitara (click aici)
   Reglementari urbanistice (click aici)
   Situatia existenta (click aici)
   -Raport de informare (click aici)
   -Rezultatele informarii (click aici)
*Construire locuinta P + M si imprejmuire teren
aleea Gheorghe Hasnas nr. 9 bis
   -Anunţ (click aici)
   Piese desenate (click aici)
   Piese scrise (click aici)
   -Raport de informare (click aici)
   -Rezultatele informarii (click aici)
*Construire locuinta P + M si anexe gospodaresti
aleea Alexandru Grigore Ghica nr. 15
   -Anunţ (click aici)
   Circulatia terenurilor (click aici)
   Echiparea tehnico-edilitara (click aici)
   Panou consultare (click aici)
   Plan incadrare (click aici)
   Propuneri (click aici)
   Pud (click aici)
   Situatia existenta (click aici)
   -Raport de informare (click aici)
   -Rezultatele informarii (click aici)
*Construire locuinta S + P + E,foisor si imprejmuire teren
str. Pacea fn
   -Anunţ (click aici)
   Situatia existenta (click aici)
   Incadrare in zona (click aici)
   Memoriu (click aici)
   Reglementari edilitare (click aici)
   Reglementari urbanistice (click aici)
   Tipuri de proprietate (click aici)
   -Raport de informare (click aici)
   -Rezultatele informarii (click aici)
*Construire locuinta S + P + M si imprejmuire teren
str. Marului nr.10
   -Anunţ (click aici)
   Situatia existenta (click aici)
   Incadrare in zona (click aici)
   Memoriu (click aici)
   Reglementari edilitare (click aici)
   Reglementari urbanistice (click aici)
   Tipuri de proprietate (click aici)
   Raport de informare (click aici)
   Rezultatele informarii (click aici)
*Extindere apartament cu destinatia locuinta
aleea Zorilor nr.4, sc.a, et. p, ap. 1
   -Anunţ (click aici)
   Situatia existenta (click aici)
   Incadrare in zona (click aici)
   Memoriu (click aici)
   Reglementari urbanistice (click aici)
   Reglementari juridice (click aici)
   Edilitare (click aici)
   Fatade (click aici)
   -Raport de informare (click aici)
   -Rezultatele informarii (click aici)
*Construire locuinta P + 1 si imprejmuire teren
aleea Ludovic Daus nr. 7
   -Anunţ (click aici)
   Situatia existenta (click aici)
   Incadrare in zona (click aici)
   Memoriu (click aici)
   Reglementari edilitare (click aici)
   Reglementari urbanistice (click aici)
   Tipuri de proprietate (click aici)
   -Raport de informare (click aici)
   -Rezultatele informarii (click aici)
Ianuarie
*Construire locuinta P+1, imprejmuire teren
str. Ghe. Hasnas nr. 9
   -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
*Construire anexa a explotatiilor agricole, imprejmuire teren
PC 121/20
   -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
*P.U.Z.-Introducere 4000 mp teren in intravilan, Construire locuinta
P+2,3E, anexe gospodaresti si imprejmuire teren
str. Tatarilor nr. 25  PC 177/14 NC 62752 CF 62752
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu locuinta- documentatie tehnica (click aici)
-Memoriu locuinta- structura rezistenta  (click aici)
-P.U.Z. +R.L.U. (click aici)
-P.U.Z. +R.L.U. – partial  (click aici)
-Planse – partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)

Ultima modificare: 08.11.2022 – 15:18 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul Stategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Botoșani pentru perioada 2014 – 2020

Despre noi