Anunt proiect ANOFM-Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) implementează proiectul “Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, Cod MySMIS+: 130164, proiect cofinanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.1. Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație. În cadrul proiectului, în baza unui voucher, persoanele cu dizabilități pot achiziționa tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul noțional unic de asigurări sociale de sănătate, în valoare de aproximativ 5000 de euro.

p_anofm

Ultima modificare: 08.11.2022 – 15:18 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul Arhivă 2018

Despre noi