Arhivă consultări publice – anul 2020

Consultare publică pană la data de 14.12.2020

1.Proiect de hotărare pentru aprobarea Regulamentului concursului

de idei de imbunătăţire peisagistică a sensurilor giratorii organizat

pentru locuitorii din proximitatea intervenţiilor aprobate prin Strategia

de Dezvoltare Locală a Municipiului Botoşani in context DLRC (…aici)

 

2.Proiect de hotărare pentru modificarea Hotărarii Consiliului Local

  1. 377 din 29.09.2019 privind aprobarea “Contractului de delegare

directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane

efectuat cu tramvaie / autobuze, in conformitate cu prevederile

art. 12, alin. 1 din H.C.L. nr. 293/2018, de către S.C. Eltrans S.A.

Botoşani” (…aici)

 

3.Proiect de hotărare pentru modificarea Hotărarii Consiliului Local

  1. 293 din 29.11.2018 privind aprobarea “Regulamentului pentru

efectuarea transportului public local, a studiului de oportunitate şi a

caietului de sarcini pentru efectuarea transportului public local şi a

contractului cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public

local de persoane efectuat cu autobuze/tramvaie in municipiul Botoşani

aliniat la prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007″  (…aici)

(Publicat: 26 nov. 2020)

****

Consultare publică pană la data de 20.11.2020

Proiect de hotărare pentru stabilirea taxei speciale de salubritate SIMD

 in municipiul Botosani pentru anul 2021

(Publicat: 05 nov. 2020)

****

Consultare publică pană la data de 20.11.2020

Proiect de hotărare pentru modificarea si completarea HCL 107din 30.04.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in municipiul Botosani incepand cu anul 2021

(Publicat: 05 nov. 2020)

****

Consultare publică pană la data de 21.10.2020

Proiect de hotărare pentru modificarea si completarea H.C.L.

  1. 178 din 26.07.2018 privind stabilirea tarifelor pentru transportul urban de calatori cu autobuzul in municipiul Botosani, ce vor fi practicate de S.C. “MICROBUZUL” S.R.L. Botosani

Proiect de hotărare privind stabilirea tarifelor pentru transportul

 public urban de călători cu autobuzul in municipiul Botoşani, ce

vor fi practicate de S.C. “ELTRANS” S.A. Botoşani

(Publicat: 06 octombrie 2020)

 

Consultare publică pană la data de 21.08.2020

Proiect de hotărare pentru modificarea si completarea H.C.L.

  1. 356 din 28.08.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul parcarilor si procedurilor aplicabile vehiculelor parcate neregulamentar sau abandonate
    (Publicat: 07 august 2020)

****

Consultare publică pană la data de 15.07.2020

Proiect de hotărare privind acordarea unor facilitati de plata a impozitului anual pe cladiri sau a unei taxe lunare pe cladiri
(Publicat: 01 iulie 2020)

****

Consultare publică pană la data de 07.07.2020

Proiect de hotărare pentru modificarea si completarea Regulamentului privind stabilirea conditiilor pentru eliberarea avizelor de interventie, urmarire si receptia lucrarilor de interventie la retelele edilitare de utilitati publice de pe raza municipiului Botosani
(Publicat: 23 iunie 2020)

****

Consultare publică pană la data de 03.07.2020

Proiect de hotărare pentru aprobarea procedurii de acordare

 a anularii accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante

la 31 martie 2020, datorate bugetului local al municipiului Botosani, potrivit O.U.G. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, precum si pentru istituirea unor

 masuri fiscale
(Publicat: 17 iunie 2020)

****

Consultare publică pană la data de 19.06.2020

Proiect de hotărare pentru aprobarea Procedurii privind finanțarea programelor sportive in conditiile Legii nr. 69/2000 a educatiei

 fizice si  sportului si Ordinului MTS nr. 664/2018 privind finantarea

 din fonduri publice a proiectelor si programelor sportive
(Publicat: 10 iunie 2020)

****

Consultare publică pană la data de 18.06.2020

Proiect de hotărare pentru modificarea si completarea H.C.L.

 85/2014 privind aprobarea R.O.F. al Serviciului specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan
(Publicat: 09 iunie 2020)

****

Consultare publică pană la data de 12.06.2020

Proiect de hotărare privind modificarea si completarea R.O.F.

 a terenurilor de joaca pentru copii din municipiul Botosani,

aprobat prin HCL 293/2014, aprobarea listei cu spatiile de joaca

 pentru care se elibereaza autorizatii de functionare si aprobarea modelului autorizatiei de functionare a spatiile de joaca
(Publicat: 28 mai 2020)

****

Consultare publică pană la data de 12.06.2020

Proiect de hotărare privind aprobarea unor tarife la patinoarul, terenurile de sport si lacul de agrement de la Parcul de agrement turistic si sportiv Cornisa
(Publicat: 28 mai 2020)

****

Consultare publică pană la data de 08.06.2020

Proiect de hotărare pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de vanzare prin negociere directă a terenurilor din

 domeniul privat al municipiului Botoșani, aferente construcțiilor definitive
(Publicat: 22 mai 2020)

****

Consultare publică pană la data de 29.05.2020

Proiect de hotărare pentru modificarea H.C.L. nr. 293 din

29.11.2018 privind “Regulamentul pentru efectuarea

transportului public local,a studiului de oportunitate si a

caietului de sarcini pentru efectuarea transportului public local

 si a contractului cadru de delegare a gestiunii transportului

public local de persoane efectuat cu autobuze/tramvaie in

 municipiul Botosani, aliniat cu prevederile Regulamentului

 CE 1370/2007 cu modificarile si completarile ulterioare”
(Publicat: 19 mai 2020)

****

Consultare publică pană la data de 20.05.2020

Proiect de hotărare privind modificarea si completarea contractului

 de delegare directa a gestiunii serviciului de transport public local

 de persoane efectuat cu tramvaie in municipiului Botoșani, nr 29305

 din 05.12.2019
(Publicat: 05.mai.2020)

****

Consultare publică pană la data de 12.05.2020
Proiect de hotărare privind aprobarea unor tarife pentru

obiectivul “Perete escalada” din cadrul Parcului Regional de Agrement, Turistic si Sportiv Cornisa, municipiului Botoșani
(Publicat: 15.apr.2020)

****

Consultare publică pană la data de 23.04.2020
Proiect de hotărare privind inființarea Serviciului public pentru administrarea piețelor, oborului și cimitirelor aflate in proprietatea municipiului Botoșani
(Publicat: 23.mar.2020)
****
Consultare publică pană la data de 06.04.2020
Proiect de hotărare privind aprobarea Regulamentului de

 organizare și funcționare al serviciului public de salubrizare din municipiul Botoșani, Studiului de oportunitate și alegerea

modalității de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare

 al municipiului Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și intreținerea căilor publice, curățatul și transportul

zăpezii de pe căile publice și menținerea in funcțiune a acestora

 pe timp de polei sau ingheț  

(Publicat: 23.mar.2020)

****
Consultare publică pană la data de 06.04.2020
Proiect de hotărare privind aprobarea Contractului pentru

atribuirea serviciului public de salubrizare al municipiului

Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și

intreținerea căilor publice, curățatul și transportul zăpezii de

 pe căile publice și menținerea in funcțiune a acestora pe timp

 de polei sau de ingheț, pentru o durată de 5 ani, Caietului de

 sarcini pentru atribuirea contractului și tarifelor ce vor fi

practicate de operatorul URBAN SERV S.A. Botoșani  

(Publicat: 23.mar.2020)

****
Consultare publică pană la data de 06.04.2020
Proiect de hotărare privind aprobarea Studiului de fundamentare

pentru inființarea și organizarea Serviciului public de administrare

a piețelor, oborului și cimitirelor aflate in proprietatea municipiului Botoșani  

(Publicat: 23.mar.2020)

****
Consultare publică pană la data de 22.04.2020
Proiect de hotărare pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale

 in  Municipiul Botoşani, pentru anul 2021  

(Publicat: 10.mar.2020)

**** 

Consultare publică pană la data de 22.04.2020
Proiect de hotărare privind aprobarea procedurii de acordare a

inlesnirii la plată sub forma scutirii majorărilor de intarziere

aferente obligațiilor fiscale restante la 31.12.2019, datorate

bugetului local al Municipiului Botoşani de către contribuabili

persoane fizice  

(Publicat: 10.mar.2020)

**** 

Consultare publică pană la data de 22.04.2020
Proiect de hotărare privind aprobarea conditiilor de inchirierea

 unor spatii de sub tribuna Stadionului Municipal Botoşani  

(Publicat: 10.mar.2020)

**** 

Consultare publică pană la data de 08.04.2020
Proiect de hotărare privind aprobarea Regulamentului de

Funcționare al Infrastructurii Edilitar-Urbane a Parcului

Regional de Agrement, Turistic şi Sportiv Cornișa Botoşani  

(Publicat: 26.feb.2020)

**** 

Consultare publică pană la data de 08.04.2020
Proiect de hotărare privind aprobarea colaborării cu Direcţia

 pentru agricultură judeţeană Botoşani pentru infiinţarea şi

funcţionarea Targului de weekend “Produs din Botoşani”

precum şi aprobarea Regulamentului pentru organizarea

Targului de weekend “Produs din Botoşani” pe raza municipiului Botoşani  

(Publicat: 26.feb.2020)

***

Ultima modificare: 08.11.2022 – 15:18 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul Plan de Acțiune pentru Energie Durabilă al Municipiului Botoșani

Despre noi