Arhivă Comunicate de presă

Publicat la data de: 08 Martie 2021
ANUNT IMPORTANT- Primaria Municipiului Botosani si S.C. Urban Serv S.A.
Primăria Municipiului Botoșani, in colaborare cu operatorul de salubritate S.C Urban Serv S.A, aduce la cunoștința cetățenilor următoarele:
-Deșeurile provenite din obiecte de folosință casnică scoase din uz ( exemple: mobilier,
obiecte de uz casnic și sanitar, saltele, covoare , etc.)-denumite deșeuri voluminoase, vor fi debarasate de către cetățeni numai in cadrul campaniilor de colectare organizate trimestrial in baza unui grafic stabilit pe zile calendaristice, anunțat din timp prin mijloace mass media, site-ul Primăriei www. primariabt.ro și site-ul operatorului www.urbanserv.ro.
-In alte zile, din afara campaniilor de colectare organizate, este interzisă abandonarea
acestora pe domeniul public, inclusiv la platformele de gunoi din condominii. In conformitate cu legislația in vigoare abandonarea deșeurilor voluminoase pe domeniul public se sancționează cu amendă de către organele abilitate.
-Prima campanie de colectare cu operatorul de salubritate a deșeurilor voluminoase
pentru anul 2021 va avea loc perioada 13 martie-24 aprilie, iar debarasarea se va face in fiecare zi de sambătă din acest interval, respectiv zilele: 13.03.2021; 20.03.2021; 27.03.2021; 03.04.2021; 10.04.2021; 17.04.2021; 24.04.2021.
Modul de desfășurare a operațiunii de colectare deșeuri voluminoase in cadrul campaniei din data de 13 martie-24 aprilie a.c. este următorul:
Cetățenii care locuiesc la bloc vor depune obiectele nefolositoare voluminoase, numai in
zilele de sambătă indicate mai sus -pană la orele 14,00, prin aport voluntar la/ langă platformele destinate colectării gunoiului menajer. Pentru o bună și eficientă colectare, cetățeanul care dorește să se debaraseze de deșeurile voluminoase va anunța in cursul săptămanii asociația de proprietari intenția de a le depozita la platforma de gunoi respectivă, urmand ca asociația de proprietari să anunțe din timp operatorul de salubritate la numărul de telefon 0231 517 007 (dispecerat), următoarele informații: ziua depozitării și tipul de deșeu (ex: dulap, scaune, fotolii, canapea, etc).
Pentru cetățenii care locuiesc la case, colectarea se face „din poartă in poartă” .
Pentru aceasta, cu cel puțin 5 zile inainte de predare, vor suna dispeceratul operatorului la numărul de telefon: 0231 517 007 pentru a da următoarele informații: numele/prenumele, adresa, ziua de sambătă cand va preda deșeul și tipul.
Pentru agenții economici, colectarea se va face la sediul acestuia, dacă dovedesc că au
plătit taxa specială de salubritate. Pentru aceasta, cu cel puțin 5 zile inainte de predare vor suna dispeceratul operatorului la numărul de telefon:0231 517 007 pentru a da următoarele informații: denumirea firmei, adresa, ziua de sambătă cand va preda deșeul și tipul.

Primarul Municipiului Botoșani
Cosmin Ionuț Andrei

 

Publicat la data de: 15 feb. 2021
ANUNT extindere retea de Gaze Naturale
Primaria Municipiului Botoșani anunță cetățenii care doresc racordarea la sistemul de distribuție gaze naturale următoarele:
Potrivit Ordinului ANRE nr. 178/2020, de aprobare a Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, pentru clienții casnici și noncasnici, operatorul sistemului de distribuție, Delgaz Grid SA, va finanța și va realiza lucrările aferente racordării pentru extinderi de până in 2500 metri.
Actele necesare racordarii la reteaua de gaze naturale sunt:
• Cerere tip Delgaz Grid (se poate lua de pe site-ul Delgaz Grid);
• Actul de identitate;
• Actul de proprietate (act vanzare-cumparare teren si autorizatia de construire);
• Recenzie Primăria Botoșani;
• Plan de situație scara 1:500;
• Plan încadrare in zona scara 1:1000 – 1:5000;
• Extras carte funciara pe teren, de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (valabil 30 de zile).
Toate documentele se transmit scanate, electronic, la distribuitorul de gaze naturale, Delgaz Grid SA. Mai multe informatii le gasiți pe site-ul DELGAZ GRID SA.

 

Publicat la data de: Joi, 21 martie 2019
Comunicat privind acordarea tichetelor sociale pentru varstnici
Primăria Municipiului Botoşani anunţă categoriile de persoane care îndeplinesc următoarele condiții:
1. sunt persoane vârstnice cu domiciliul în municipiul Botoșani, pensionari ai sistemului public de pensii care au împlinit sau împlinesc în cursul anului de referintă vârsta standard de pensionare de 65 de ani;
2. venitul net lunar provenit dintr-o pensie sau din pensii cumulate, însumate cu 1/12 din valoarea netă a dobânzii anuale aferente depozitelor bancare deținute de titular să fie mai mic sau cel mult egal cu 700 lei;
3. nu realizează venituri din beneficii de asistență socială pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale, respectiv indemnizații cuvenite persoanelor cu handicap grav sau accentuat
că începând cu data de 01.04.2019 pot depune la sediul Directiei de Asistență Socială Botoșani, în str. Săvenilor nr. 12, cererile pentru acordarea tichetelor sociale persoanelor- pensionari ai sistemului public de pensii din municipiul Botoșani conform prevederilor H.C.L. nr. 288/20 decembrie 2016, însoțite de copia actului de identitate și cuponul de pensie din luna anterioară.
Tichetele sociale vor putea fi ridicate de la sediul Primăriei Municipiului Botoșani, din Piața Revoluției nr. 1, camera 2, începând din 8 aprilie 2019, respectiv a doua zi celei în care s-a depus cererea, între orele 8:30 – 16:30.
În situația în care beneficiarul nu se poate prezenta personal pentru a primi tichetele, acestea vor putea fi ridicate de reprezentantul său legal, care trebuie să prezinte atât actul său de identitate, cât și al beneficiarului, în original.
În schimbul tichetelor sociale, pensionarii cu venituri mici vor putea obține bunuri și servicii în valoare echivalentă constând în alimente, îmbrăcăminte, produse de igienă, medicamente și servicii medicale sau de curățenie. Aceste produse sau servicii vor putea fi achiziționate doar de la unitățile din lista care va fi distribuita pensionarilor odată cu înmânarea tichetelor.

 

Publicat la data de: 28.09.2018
Solicitari forta de munca pentru desfaurarea activitatilor sezoniere
Primaria Municipiului Botoșani, urmarea aprobarii Legii nr. 192 din 19 iulie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, anunța persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale sau intreprinderile familiale care au nevoie de forța de munca și funcționeaza pe raza unittții administrativ-teritoriale ca pot solicita forta de munca pentru desfaurarea activitatilor sezoniere. Detalii (aici)

 

Publicat la data de: 30.10.2017
CONCURSURI PENTRU COPII : DESENE PE ASFALT, COLECTARE DEȘEURI, IMPLICARE CIVICA (ESEURI, REPORTAJE, DESENE, PHOTOVOICE)
Primăria Municipiului Botoșani, Asociația Partnet- Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă și SC Agrafics Communication SRL, in calitate de Beneficiari al proiectului -Un nou inceput- GAL Botoșani- Sprijin pentru Dezvoltarea unei Strategii Locale Durabile-, in parteneriat cu Asociatia Buzzmedia, Asociația pentru Protecția Consumatorilor – Centrul Europe Direct Botoșani și Agenția Dezvoltare Comunitara Interactivă, in calitate de facilitatori comunitari desemnați in cadrul proiectului sus-menționat,organizează o serie de concursuri in cadrul campaniei de animare și mobilizare a comunității prin Grupul de Acțiune Locală BOTOȘANI PENTRU VIITOR.

Pentru mai multe informatii puteti consulta Regulamentul concursului (aici)

 

Publicat la data de: 26/10/2017
FOCUS GROUP-URI CU REPREZENTANȚI INSTITUȚIONALI ȘI CU FEMEI �N CADRUL PROIECTULUI GAL
Municipiul Botoșani continuă seria evenimentelor �nscrise �n campania de consultare și animare a comunității locale cu privire la posibilitățile de dezvoltare disponibile prin intermediul mecanismului de Dezvoltare Locală Plasată sub Responsabilitatea Comunității.
După un prim focus group cu tinerii, organizat la �nceputul săptăm�nii, joi, 26.10.2017, Sala de ședințe a Consiliului Local va găzdui alte două evenimente de consultare, care vor avea �n centru reprezentanți instituționali (ora 10.00) și femei – persoane resursă din comunitate (ora 13.00).
Evenimentul face parte din proiectul Un nou �nceput- GAL Botoșani, sprijin pentru dezvoltarea unei strategii locale durabile, ID MySMIS 114071, pe care Municipiul Botoșani �l implementează, �n parteneriat cu Asociația PartNET � Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă și S.C. Agrafics Communication S.R.L., �n cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității; Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare; Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității; Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate �n risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparțin�nd minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate �n contextual mecanismului de DLRC.

Persoana de contact:
Raluca BALASCAU, Manager proiect
+4 0 231 531595
+4 0 231 502 200 int.310
www.primariabt.ro
Str. Piata Revolutiei nr. 1, 710236, Botosani, ROMANIA

 

Publicat la data de: 23/10/2017
FOCUS GROUP CU TINERII �N CADRUL PROIECTULUI GAL
Municipiul Botoșani organizează, �n data de 24.10.2017, �ncep�nd cu ora 13.00, �n sala de ședințe a Consiliului Local, un focus group la care sunt invitați să participe tineri care frecventează cursurile Liceului Teoretic �Nicolae Iorga�, Grup Școlar �Petru Rareș� și Grup Școlar �Elie Radu�.
Scopul �nt�lnirii este consultarea tinerilor din zonele marginalizate cu privire la intervențiile disponibile prin mecanismul de Dezvoltare Locală Plasată sub Responsabilitatea Comunității.
Evenimentul face parte din proiectul Un nou �nceput- GAL Botoșani, sprijin pentru dezvoltarea unei strategii locale durabile, ID MySMIS 114071, pe care Municipiul Botoșani �l implementează, �n parteneriat cu Asociația PartNET � Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă și S.C. Agrafics Communication S.R.L., �n cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității; Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare; Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității; Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate �n risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparțin�nd minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate �n contextual mecanismului de DLRC.

Persoana de contact:
Raluca BALASCAU, Manager proiect
+4 0 231 531595
+4 0 231 502 200 int.310
www.primariabt.ro
Str. Piata Revolutiei nr. 1, 710236, Botosani, ROMANIA

 

Publicat la data de: 21.09.2017
Un nou inceput- GAL Botoșani, sprijin pentru dezvoltarea unei strategii locale durabile
Municipiul Botoșani, �n calitate de Beneficiar, �n parteneriat cu Asociația PartNET � Parteneriat pentru Dezvoltare Durabil�și S.C. Agrafics Communication S.R.L., a �ncheiat cu Ministerul Dezvolt�rii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, �n calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (POCU), contractul de finanțare pentru proiectul cu titlul Un nou �nceput- GAL Botoșani, sprijin pentru dezvoltarea unei strategii locale durabile, ID MySMIS 114071.

Acest contract este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritar� 5 – Dezvoltare local� plasat� sub responsabilitatea comunit�ții; Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea s�r�ciei și a oric�rei forme de discriminare; Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare local� elaborate la nivelul comunit�ții; Obiectivul specific 5.1: Reducerea num�rului de persoane aflate �n risc de s�r�cie și excluziune social� din comunit�țile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparțin�nd minorit�ții roma, prin implementarea de m�suri/ operațiuni integrate �n contextual mecanismului de DLRC.

Obiectivul general al proiectului const� �n promovarea incluziunii sociale, combaterea s�r�ciei și a oric�rei forme de discriminare �nmunicipiul Botoșani prin mobilizarea și animarea comunit�ții și a partenerilor locali �n dezvoltarea local�, crearea unui Grup de AcțiuneLocal� (GAL) și elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Local�.Valoarea total� eligibil� a proiectului este de 221,425.65 lei.

Persoana de contact:

Raluca BALASCAU, Manager proiect

+4 0 231 531595

+4 0 231 502 200 int.310

www.primariabt.ro

Str. PiataRevolutieinr. 1, 710236, Botosani, ROMANIA

 

Publicat la data de: 25 mai 2017
Invitatie la Festivalul “Bucurie in Miscare Romania”
�n perioada 27-28 mai 2017 are loc pe Pietonalul Unirii Festivalul “Bucurie �n Mișcare Rom�nia”, festival organizat de c�tre Asociația 11even din Cluj-Napoca �n parteneriat cu Prim�ria Municipiului Botoșani, scopul acestuia fiind promovarea mișc�rii și competiției �n comunitate, educarea tinerilor privind importanța recicl�rii și a protecției mediului.
Agenda festivalului cuprinde urmatoarele activit�ți:
S�mbat�, 27 mai 2017, �ntre orele 10-21
Pietonalul Unirii
– Crosul Bucurie �n Mișcare, probe speciale pentru copii și adulți
– Caravana de joac� (activit�ți pentru copii �ntre 4-10 ani), maratonul jocurilor rom�nești: Ț�rile, Baba Oarba, Țar� țar� vrem ostași, Mațele �ncurcate, Rațele și v�n�torii, Jocul elasticului
– Concursuri și jocuri sportive diverse (activit�ți pentru copii și tineri �ntre 11-18 ani), jocuri: badminton, fun tenis, slow biking, mini-alergare, tenis cu piciorul, popice finlandeze, badminton și volei etc.
– M�nuțe dibace (activit�ți pentru copii �ntre 4-14 ani), standuri și corturi cu diverse activit�ți: meșteșuguri tradiționale
– Bun�t�ți s�n�toase, standuri și corturi cu m�ncare și b�uturi r�coritoare: produc�tori tradiționali (fructe diverse), sucuri de fructe, alte standuri cu m�ncare
– Demonstrații sportive, arte marțiale, fitness, dansuri, kangoo jumps, cycling, alte sporturi cu reprezentare local�

Duminica, 28 mai 2017, intre orele 12-19
Pietonalul Unirii
– Caravana de joac� (activit�ți pentru copii �ntre 4-10 ani), maratonul jocurilor rom�nești: Ț�rile, Baba Oarba, Țar� țar� vrem ostași, Mațele �ncurcate, Rațele și v�n�torii, Jocul elasticului
– Concursuri și jocuri sportive diverse (activit�ți pentru copii și tineri �ntre 11-18 ani), jocuri: badminton, fotbal target, ski pe astfalt, fun tenis, slow biking, mini-alergare, tenis cu piciorul, popice finlandeze, badminton și volei, etc.
– Cupa copiilor la mini-fotbal (destinata copiilor �ntre 8-12 ani)
– M�nuțe dibace (activit�ți pentru copii �ntre 4-14 ani)
– Bun�t�ți s�n�toase, standuri și corturi cu m�ncare și b�uturi r�coritoare: producatori tradiționali (fructe diverse), sucuri de fructe, alte standuri cu m�ncare
– Demonstrații sportive, arte marțiale, fitness, dansuri, kangoo jumps, cycling, alte sporturi cu reprezentare local�
– Recicl�m și ne juc�m, Competiție de juc�rii și jocuri create din materiale reciclabile, spațiu de joac� și expoziție de jocuri și juc�rii create din materiale reciclabile
V� aștept�m cu drag, �n num�r c�t mai mare s� luați parte la aceste activit�ți deosebite!

Ultima modificare: 08.11.2022 – 15:18 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul Anunț Important – Primăria Municipiului Botoșani și Urban Serv S.A.

Despre noi