Consultare publică -termen 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului

Anunt (…aici)

1 Proiect de hotărare pentru aprobarea  documentaţiei P.U.Z-Str. Octav  Onicescu nr.21, CF/NC 64870 in vederea realizării obiectivului “Construire imobil, spațiu comercial și birouri” (…aici)

2 Proiect de hotărare pentru aprobarea  documentaţiei P.U.Z. şi R.L.U. aferent- str. Șoseaua Iașului, Mun. Botoșani, jud. Botoșani, NC/CF 68954 (extravilan) si 63551 (intravilan) in vederea realizării obiectivului “Introducere teren in intravilan (S teren = 13560,0 mp, CF 68954) in vederea construirii unei creșe (etapa I) și construire locuințe colective sociale destinate inchirierii  (etapa II)” (…aici)

Ultima modificare: 08.11.2022 – 15:17 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul Consultare publică -termen 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului

Despre noi