Consultare publică -termen 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului

Proiect de hotărare privind aprobarea  documentaţiei Plan Urbanistic Zonal şi Regulament local de urbanism aferent – strada Peco nr. 13, Nr. Cad/CF 68920 in vederea realizării obiectivului “Dezvoltare zonă rezidenţială locuinţe inşiruite, funcţiuni complementare (spaţiu comercial şi platformă deşeuri), amenajări exterioare, racorduri utilităţi” (…aici)

Referat Serviciul Urbanism (…aici)

Ultima modificare: 08.11.2022 – 15:17 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul CONVOCARE Ședință Extraordinară a Consiliului Local in data de 1 martie 2022, ora 11:00, in sala de sedinte “Mihai Eminescu” din sediul Primariei.

Despre noi