Arhivă Ianuarie – Aprilie 2022

PRIMARIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI
            Planuri Urbanistice
######################################################

-2022-

Aprilie

*P.U.D. –  CONSTRUIRE LOCUINTĂ P+M ȘI ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ-GARAJ
TEREN: str. Ciobanului nr. 7, CF/NC nr. 60404
    -Anunt  (click aici)
-PUD parte scrisa (click aici)
-PUD parte desenata (click aici)

*P.U.D. –  CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER SI ÎMPREJMUIRE TEREN
TEREN: str. Peco, nr.18 A, CF/NC nr. 59560
    -Anunt  (click aici)
-PUD parte scrisa (click aici)
-PUD parte desenata (click aici)
Completari-17.05.2022
    -raport informare public (click aici)
-raport specialitate+proiect h.c.l. (click aici)

*P.U.D. –  CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALĂ SP+P+E, FOIȘOR SI ÎMPREJMUIRE TEREN
TEREN: str. Bucovina, nr.64, CF/NC nr. 56376
    -Anunt  (click aici)
-PUD parte scrisa (click aici)
-PUD parte desenata (click aici)
Completari-13.05.2022
    -studiu insorire-parte scrisa (click aici)
-studiu insorire-parte desenata (click aici)
-U2 reglementari urbanistice 13.05.2022 (click aici)
-Raspuns initiator 1 (click aici)

*P.U.Z. –  DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA
CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE S+P+4/5(*5retras), AMENAJARI EXTERIOARE,
IMPREJMUIRE TEREN, BRANSAMENTE UTILITATI, ORGANIZARE DE SANTIER

MUN. BOTOSANI, strada RAZBOIENI nr. 2, 4 şi 5, CF/CAD 68803, 51547, 68582
    -Anunt  (click aici)
-MEMORIU PUZ+Regulament (click aici)
-SI1 (click aici)
-SI2 (click aici)
-SI3 (click aici)
-STUDIU DE INSORIRE Str RAZBOIENI (click aici)
-U01- incadrarea in zona (click aici)
-U01.1-extras PUG Botosani (click aici)
-U01.2-incadrare in zona-relatia cu monumentele (click aici)
-U02-Situatia existenta (click aici)
-U03-Reglementari urbanistice (click aici)
-U04-Reglementari teren1 (click aici)
-U05-Reglementari teren2 (click aici)
-U06-Circulatia terenurilor (click aici)
-U07-Echipare edilitara (click aici)
-U08.1-Desfasurari stradale (click aici)
-U08-Volumetrii propuse (click aici)
-U09.1-Perspective strada Razboieni (click aici)
-U09.2-Perspective strada Armeana (click aici)
-U09.3-Perspective str Victoriei,N. Grigorescu (click aici)
Completari-12.05.2022
    -Adresa profi-izobek primaria bt 05.05.2022 (click aici)
-Adresa raspuns primaria bt 09.05.2022 (click aici)
-U03.Reglementări urbanistice modificat 10.05.2022 (click aici)
-Obiecțiuni vecini1 (click aici)
-Obiecțiuni vecini2 (click aici)
Completari-03.05.2022
    -SI4 (click aici)
-Video insorire 20.04.2022 (click aici)

*P.U.D. –  CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER SI ÎMPREJMUIRE TEREN
TEREN: B-dul Mihai Eminescu, nr.133-135, CF/NC nr. 52285
    -Anunt  (click aici)
-PUD parte desenata (click aici)
-PUD parte scrisa (click aici)
Completari-17.05.2022
    -raport informare public (click aici)
-raport specialitate+proiect h.c.l. (click aici)

*P.U.Z. –  PARCELARE TEREN IN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINTE INDIVIDUALE
TEREN: MUN. BOTOȘANI, Șoseaua Iașului, nr. 13A, NC / CF nr. 55132 si 68594
    -Anunt  (click aici)
-C 555 PUZ 01 incadrare (click aici)
-C 555 PUZ 02 existent (click aici)
-C 555 PUZ 03 reglementari_V3 (click aici)
-C 555 PUZ 04 reglementari EDILITARE (click aici)
|   -C 555 PUZ 05 circulatia terenurilor (click aici)
-C 555 PUZ Soseaua IASULUI partea scrisa (click aici)

*P.U.D. – CONSTRUIRE LOCUINȚA P+M SI ANEXE GOSPODARESTI (FOISOR SI MAGAZIE)
Amplasament: str. Fintinilor nr. 5 A, CF/NC 61104
-Anunt PUD (click aici)
-Memoriu PUD partea scrisa (click aici)
-Memoriu PUD partea desenata (click aici)

*P.U.Z+R.L.U. – INTRODUCERE IN INTRAVILAN TEREN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINȚE S+P+1E, GARAJ ȘI MAGAZIE
Amplasament: PC 405/15, al. Pajistei F.N., CF/CAD 68640
-Anunt PUZ (click aici)
-Memoriu PUZ partea scrisa (click aici)
-Memoriu PUZ partea desenata (click aici)

Martie

*P.U.Z+R.L.U. –RECOMPARTIMENTĂRI INTERIOARE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN BOXE IN APARTAMENTE,
AMENAJARE MANSARDĂ IN PODUL EXISTENT
Amplasament: str. Dimitrie Rallet nr. 26, CF/CAD 65789
-Anunt PUZ (click aici)
-Memoriu PUZ partea scrisa (click aici)
-R.L.U. PUZ partea scrisa (click aici)
-Memoriu PUZ partea desenata (click aici)

Completare 16.08.2022

*P.U.D –CONSTRUIRE LOCUINȚA PARTER, ANEXA GOSPODAREASCA, BECI SI IMPREJMUIRE TEREN
Amplasament: str. I.C. Bratianu nr. 153 F, CF/NC 68144
-Anunt PUD (click aici)
-Memoriu PUD partea scrisa (click aici)
-Memoriu PUD partea desenata (click aici)
Completari-15.04.2022
    -raport informare -Brătianu (click aici)
-raport -proiect hotarare_Brătianu (click aici)
-rezultatele informarii Brătianu (click aici)

*P.U.D –CONSTRUIRE LOCUINȚA P+M
Amplasament: str. Dobosari nr. 108 F, CF/NC 64945
-Anunt PUD (click aici)
-Memoriu PUD partea scrisa (click aici)
-Memoriu PUD partea desenata (click aici)

*P.U.D –CONSTRUIRE LOCUINȚA S+P+E1
Amplasament: str. Pacea nr. 82 A, CF/NC 68807
-Anunt PUD (click aici)
-Memoriu PUD partea scrisa (click aici)
-Memoriu PUD partea desenata (click aici)
Completari-15.03.2022:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)

*P.U.Z +RLU- CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE S+P+4E+5E(RETRAS), AMENAJARE PARCARE,
IMPREJMUIRE TEREN, BRANȘAMENTE UTILITĂȚI, ORGANIZARE ȘANTIER
Amplasament:str. Victoriei nr. 20, CAD/CF57135, CAD/CF58246
-Anunt PUZ (click aici)
-Memoriu PUZ partea scrisa (click aici)
-Memoriu PUZ partea scrisa – RLU (click aici)
-Memoriu PUZ partea desenata 1 (click aici)
-Memoriu PUZ partea desenata 2 (click aici)
-Memoriu PUZ partea desenata -relevee foto (click aici)
-Memoriu PUZ partea scrisa -studiu de circulatie (click aici)
-Memoriu PUZ partea desenata -studiu de circulatie (click aici)
-Memoriu PUZ partea scrisa -studiu de insorire (click aici)
-Memoriu PUZ partea desenata -studiu de insorire (click aici)
Completari 06.04.2022:
   -Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.Z + R.L.U –CONSTRUIRE LOCUINȚA P, IMPREJMUIRE TEREN
Amplasament: str. Vulturului nr. 2, CF/CAD 54991
-Anunt PUZ (click aici)
-Memoriu PUZ partea scrisa (click aici)
-Memoriu PUZ partea desenata (click aici)
Completari 06.04.2022:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

Completari 16.08.2022:
-Aviz de oportunitate (…aici)
– Plan anexa 1 (…aici)
– Plan anexa 2 (…aici)

*P.U.D –CONSTRUIRE LOCUINȚA S+P+E, ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ GARAJ, IMPREJMUIRE TEREN
ȘI BRANȘAMENT UTILITĂȚI

Amplasament: str. Hatman Arbore nr. 12, CF/NC 69130
-Anunt PUD (click aici)
-Memoriu PUD partea scrisa (click aici)
-Memoriu PUD partea desenata (click aici)
Completari 06.04.2022:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.D – CONSTRUIRE LOCUINȚĂ Sp+P+M ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
Amplasament: str. Peco nr. 20 B, CF/NC 66005
-Anunt PUZ (click aici)
-Memoriu PUZ partea scrisa (click aici)
-Memoriu PUZ partea desenata (click aici)
Completari:
    -Memoriu PUZ partea scrisa 11.03.2022 (click aici)
-Memoriu PUZ partea desenata 11.03.2022 (click aici)
Completari-17.03.2022:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)

Februarie

*P.U.Z – INTRODUCERE TEREN in INTRAVILAN (S teren = 13560,0 mp – CF 68954) IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI
CRESE (ETAPA I) SI CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE SOCIALE DESTINATE INCHIRIERII (ETAPA II)
SOSEAUA IASULUI, MUNICIPIUL BOTOSANI, JUDETUL BOTOSANI
Amplasament:Soseaua Iasului, CF/NC 68954 (extravilan) si 63551 (intravilan)
-Anunt PUZ (click aici)
-Memoriu PUZ partea scrisa (click aici)
-Memoriu PUZ partea desenata (click aici)
Completari-12.04.2022:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)
Completari 11.03.2022:
    1-Memoriu PUZ partea scrisa 11.03.2022 (click aici)
-Memoriu PUZ partea desenata 11.03.2022 (click aici)

*P.U.D – CONSTRUIRE LOCUINŢĂ Parter, IMPREJMUIRE TEREN
Amplasament:str. Fantanilor nr. 15, CF/CAD 65346
-Anunt PUD (click aici)
-Memoriu PUD partea scrisa (click aici)
-Memoriu PUD partea desenata1 (click aici)
Completari-15.03.2022:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)

*P.U.D – CONSTRUIRE LOCUINŢĂ Parter, ANEXA GOSPODAREASCA CU BECI, IMPREJMUIRE TEREN si
 BRANSAMENTE UTILITATI
Amplasament:str. Muncel nr. 12, CF/CAD 66034
-Anunt PUD (click aici)
-Memoriu PUD partea scrisa (click aici)
-Memoriu PUD partea desenata1 (click aici)
Completari:
    -Raspuns adresa vecin-31.03.2022 (click aici)
-Reglementari urbanistice actualizate-10.03.2022 (click aici)
-Raspuns notificare nr. 2482 din 17.02.2022 (click aici)
Completari 06.04.2022:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.D – CONSTRUIRE LOCUINŢĂ S+P+1E, AMENAJARI EXTERIOARE, IMPREJMUIRE TEREN si
 BRANSAMENTE UTILITATI
Amplasament:str. N. Sofian nr. 6, CF/CAD 66912
-Anunt PUD (click aici)
-Memoriu PUD partea scrisa (click aici)
-Memoriu PUD partea desenata1 (click aici)
-Memoriu PUD partea desenata2 (click aici)
-Memoriu PUD partea desenata3 (click aici)
Completari-15.03.2022:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)

*P.U.D – CONSTRUIRE LOCUINŢĂ 
Amplasament: intravilan Tulbureni, PC 377/17, CF/NC 66149
-Anunt PUD (click aici)
-Memoriu PUD partea scrisa (click aici)
-Memoriu PUD partea desenata (click aici)
Completari-15.03.2022:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)

*P.U.D – CONSTRUIRE LOCUINŢĂ Parter
Amplasament: al. Ostasilor nr. 3, CF/NC 67794
-Anunt PUD (click aici)
-Memoriu PUD partea scrisa (click aici)
-Memoriu PUD partea desenata (click aici)
Completari-15.03.2022:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)

*P.U.D – CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E, ANEXE GOSPODARESTI S+P, IMPREJMUIRE TEREN
Amplasament: al. Florilor nr. 11 C, CF/NC 68637
-Anunt PUD (click aici)
-Memoriu PUD partea scrisa (click aici)
-Memoriu PUD partea desenata (click aici)
Completari-17.03.2022:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)

*P.U.D – CONSTRUIRE LOCUINŢĂ S+P+M, ANEXĂ GOSPODAREASCĂ P, IMPREJMUIRE TEREN ȘI RACORDURI LA UTILITĂȚI
Amplasament: al. Luizoaia nr. 43, CF/NC 65463
-Anunt PUD (click aici)
-Memoriu PUD partea scrisa (click aici)
-Memoriu PUD partea desenata (click aici)
Completari-17.03.2022:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)

*P.U.Z.+R.L.U. –CONSTRUIRE SERVICE AUTO
Amplasament: aleea A. O. Teodoreanu nr. 1, CF/NC 68786
-Anunt PUZ (click aici)
-Memoriu PUZ partea scrisa (click aici)
-Memoriu PUZ partea desenata 1 (click aici)
-Memoriu PUZ partea desenata 2 (click aici)
-Memoriu PUZ partea desenata 3 (click aici)

*P.U.D – CONSTRUIRE ANEXĂ A EXPLOATAȚIILOR AGRICOLE CU DESTINAȚIA DE MAGAZIE
Amplasament: teren extravilan municipiul Botosani, PC 365/51, CF/NC 66904
-Anunt PUD (click aici)
-Memoriu PUD partea scrisa (click aici)
-Memoriu PUD partea desenata (click aici)
Completari:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)

*P.U.Z.+R.L.U. –PARCELARE TEREN ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE
Amplasament: Str. I.C. Bratianu FN, CF/NC 59648, 59649
-Anunt PUZ (click aici)
-Memoriu PUZ partea scrisa (click aici)
-Memoriu PUZ partea desenata 1 (click aici)
-Memoriu PUZ partea desenata 2 (click aici)

Ianuarie

*P.U.D -CONSTRUIRE LOCUINTA S+D+P+M, GARAJ PARTER SI IMPREJMUIRE TEREN
Amplasament: Str. Puschin nr. 13, CF/NC 52561
-Anunt PUD (click aici)
-PUD partea scrisa (click aici)
-Memoriu PUD partea scrisa (click aici)
-Memoriu PUD partea desenata (click aici)
Completari 17.03.2022:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.Z -CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER SI IMPREJMUIRE TEREN
Amplasament: Str. Vulturului nr. 2, CF/NC 54991
-Anunt PUZ (click aici)
-Memoriu PUZ partea scrisa (click aici)
-Memoriu PUZ partea desenata (click aici)

*P.U.D -CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER SI IMPREJMUIRE TEREN
Amplasament: Str. Tulbureni nr. 46 E, CF/NC 61084, 53144
-Anunt PUD (click aici)
-Memoriu PUD partea scrisa (click aici)
-Memoriu PUD partea desenata (click aici)
Completari 23.03.2022:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)

*P.U.Z+R.L.U. -CONSTRUIRE  LOCUINTA P+M SI IMPREJMUIRE TEREN
Amplasament: aleea Fluierasi nr. 3 CAD / CF 68717
-Anunt PUZ (click aici)
-Memoriu PUZ partea scrisa (click aici)
-Memoriu PUZ partea desenata (click aici)

Completare 16.08.2022

*P.U.Z -CONSTRUIRE 6 LOCUINTE UNIFAMILIALE CU REGIM MIC DE INALTIME (PANA LA 10 M)
Amplasament: Str. Dobosari nr. 59 (A,B,C,D) CAD / CF 52311, 52312, 52336 si 52327
-Anunt PUZ (click aici)
-Memoriu PUZ partea scrisa (click aici)
-Memoriu PUZ partea desenata (click aici)
-raport informare Dobosari (click aici)
-rezultatele informarii Doboșari (click aici)

*P.U.Z+R.L.U -Aviz oportunitate: CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE P+2E+M
Amplasament: Str. Pr. Cleopa Ilie nr. 10 CAD / CF 66523
-Anunt PUZ (click aici)
-Memoriu PUZ partea scrisa (click aici)
-Memoriu PUZ partea desenata (click aici)

Completare 16.08.2022

*P.U.Z –CONSTRUIRE IMOBIL – SPATIU COMERCIAL SI BIROURI  
Amplasament: mun. Botosani, str. Octav Onicescu, nr.21, CAD/CF 64870
    -Anunt (click aici)
-MEMORIU PUZ (click aici)
-STUDIU DE INSORIRE Onicescu (click aici)
-Studiu insorire str.OCTAV ONICESCU situatie existenta (click aici)
-Studiu insorire str.OCTAV ONICESCU situatie propusa (click aici)
-U01 INCADRARE IN ZONA (click aici)
-U02 SITUATIE EXISTENTA (click aici)
-U03 REGLEMENTARI URBANISTICE (click aici)
-U04 REGLEMENTARI URBANISTICE-DETALIU PARCELA (click aici)
-U05 ECHIPARE EDILITARA (click aici)
-U06 CIRCULATIA TERENURILOR (click aici)
-U07 DESFASURARI (click aici)

*P.U.Z –DEZVOLTARE ZONĂ REZIDENŢIALĂ – LOCUINŢE INŞIRUITE, FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE (SPAŢIU
COMERCIAL ŞI PLATFORMĂ DEŞEURI), AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI UTILITĂŢI
Amplasament: Str. Peco nr. 13 CAD / CF 68920
    -Anunt PUZ (click aici)
-Memoriu PUZ partea scrisa (click aici)
-U01 PLAN INCADRARE IN ZONA (click aici)
-U02 SITUATIE EXISTENTA (click aici)
-U03 -1000 REGLEMENTARI URBANISTICE (click aici)
-U03 REGLEMENTARI URBANISTICE (click aici)
-U04 CIRCULATIA TERENURILOR (click aici)
-U05 ECHIPARE EDILITARA (click aici)
-U06 PROPUNERE MOBILARE (click aici)
-Memoriu PUZ- studiu de insorire (click aici)
Completari:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.Z –DEZVOLTARE ZONa REZIDENTIALA CU REGIM MIC DE INALTIME (pană la 10m) Amplasament: Str. I.C. Bratianu, nr. 197, mun. Botosani, CAD / CF 61860
-Anunt (click aici)
-C583 STUDIU de OPORTUNITATE_e (click aici)
-A05 situatia terenurilor_e (click aici)
-A03 reglementari_e (click aici)
-A02 existent_e (click aici)
-A01 incadrare_e (click aici)

Completare 16.08.2022

Anteriorul CONVOCARE Ședință Ordinară a Consiliului Local in data de 29 aprilie 2022, ora 10:00, in sala de sedinte “Mihai Eminescu” din sediul Primariei.

Despre noi