OBTINERE AVIZ OPORTUNITATE PENTRU P.U.Z.- RESTAURARE MONUMENT ISTORIC “CASA JEAN GOILAV” ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE D+P+4E (5E, 6E retras), CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER TEREN: str. M. Kogalniceanu nr. 12, CAD/CF69112

-Anunt  (click aici)
-PUZ parte scrisa (click aici)
-PUZ-Plan incadrare in zona (click aici)
-PUZ-Situatie existenta (click aici)
-PUZ-Reglementari urbanistice (click aici)
-PUZ-Propuneri volumetrice(click aici)
-PUZ-Axonometrii volumetrice (click aici)
-PUZ-Relevee fotografice (click aici)

Completare 16.08.2022

-Aviz oportunitate (click aici)
-Planșă aviz oportunitate (click aici)

Anteriorul Consultare publică – termen 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului.

Despre noi