CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE P.U.D “CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P, ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN TEREN: str. BOTOS nr. 2C, CAD/CF 68377

    Anunt  (click aici)
    Memoriu parte scrisa (click aici)
    A1 – PLAN DE INCADRARE IN ZONA (click aici)
    A2 – SITUATIE EXISTENTA (click aici)
    A3 – REGLEMENTARI URBANISTICE (click aici)

    A4 – CIRCULATIA TERENURILOR (click aici)
    A5 – ECHIPARE EDILITARA (click aici)
Completari-15.07.2022
-raport+proiect hotarare consiliu local (click aici)
-raport informare public (click aici)
    -rezultatele informarii public (click aici)

Ultima modificare: 08.11.2022 – 15:17 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE P.U.D “DEMOLARE LOCUINȚĂ P, CONSTRUIRE LOCUINȚĂ S(GARAJ)+P+M, ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ P ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN TEREN: str. LIBERTĂȚII nr. 19, CAD/CF 50121

Despre noi