CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARII PLAN URBANISTIC DE DETALIU: “Construire locuință, împrejmuire teren, organizare șantier, asigurare utilități” TEREN, str. Dragoș Vodă, nr.41, înscris în cartea funciară CF/NC 60405

-Anunt (click aici)
-Plan de incadrare in zona (click aici)
-Plan de situatie existenta (click aici)
-Plan reglementari urbanistice (click aici)
-Plan echipare edilitara (click aici)
-Plan regim juridic (click aici)
-Relevee foto, desfasurari (click aici)
-Memoriu (click aici)
Completari-15.07.2022
-raport+proiect hotarare consiliu local (click aici)
-raport informare public (click aici)
    -rezultatele informarii public (click aici)

Ultima modificare: 08.11.2022 – 15:17 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul *P.U.D. – Construire locuință P, împrejmuire teren. TEREN: str. Săvenilor nr. 92, CF/NC nr. 65323

Despre noi