P.U.D. – Construire locuintA, UTILITATI, IMPREJMUIRE TEREN, ORGANIZARE SANTIER TEREN: str. A.S. PUSKIN nr. 48 B, CAD/CF 67621

-Anunt  (click aici)
-PUD parte scrisa (click aici)
-U01 – PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ (click aici)
-U02 – PLAN DE SITUAȚIE EXISTENTA (click aici)
-U03 – PLAN REGLEMENTĂRI URBANISTICE (click aici)
-U04 – PLAN ECHIPARE EDILITARĂ (click aici)
-U05 – PLAN REGIM JURIDIC (click aici)
-U06 – RELEVEE FOTO, DESFĂȘURĂRI (click aici)
Completari-15.07.2022
-raport+proiect hotarare consiliu local (click aici)
-raport informare public (click aici)
    -rezultatele informarii public (click aici)

Ultima modificare: 08.11.2022 – 15:17 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul Rezultat interviu si final la concursul de ocupare a functiei de manager la Filarmonica Botosani

Despre noi