Consultare publică -termen 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului:

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 56/10.03.2008  privind  ”Aprobarea numărului maxim de autorizații taxi și copii conforme, precum și autorizarea, organizarea, atribuirea gestiunii și controlul efectuării serviciilor de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere și a activității de dispecerat taxi”, cu modificările și completările ulterioare.

Documentație (aici)

Anteriorul AMBROZIA – Plan de măsuri și programul de acțiuni privind combaterea și răspândirea buruienii ambrozia

Despre noi