CONSULTAREA ASUPRA INTENȚIEI DE ELABORARE P.U.Z+R.L.U. PENTRU EMITEREA AVIZULUI DE OPORTUNITATE: “ÎNTOCMIRE PUZ ÎN VEDEREA DIVIZĂRII IMOBILULUI CF 58473 ȘI REALIZĂRII DE CONSTRUCȚII” Amplasament: al. Nicolae Pisoski nr. 10, mun. Botosani, CAD/CF 58473

– Anunț (click aici)
– Memoriu partea scrisă(click aici)
– Încadrarea în teritoriu (click aici)
– Situația existentă (click aici)
– Reglementări urbanistice (click aici)
– Reglementări echipare edilitară (click aici)
– Proprietatea asupra terenurilor (click aici)
– Posibilități de mobilare urbană (click aici)
Completări 29.08.2022
-Aviz Oportunitate (click aici)
-Planșă anexă aviz oportunitate (click aici)

Ultima modificare: 08.11.2022 – 15:17 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul CONVOCARE Ședință Ordinară a Consiliului Local in data de 28 iulie 2022, ora 10:00, în sala de ședinte “Mihai Eminescu” din sediul Primăriei.

Despre noi