DESFIINȚARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ C1, CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E, ANEXĂ GOSPODAREASCA S+P ȘI IMPREJMUIRE TEREN” TEREN: str. Octav Onicescu, nr.15, CF/NC 57038

-ANUNȚ  (click aici)
-PUD PARTE SCRISĂ + PLANȘE (click aici)

Completări 17.08.2022

-RAPORT DE INFORMARE ŞI CONSULTARE A PUBLICULUI (click aici)
-REZULTATELE INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI (click aici)
-RAPORT DE SPECIALITATE (click aici)

Ultima modificare: 08.11.2022 – 15:17 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul CONSULTAREA ASUPRA INTENȚIEI DE ELABORARE P.U.Z+R.L.U. PENTRU EMITEREA AVIZULUI DE OPORTUNITATE: “ÎNTOCMIRE PUZ ÎN VEDEREA DIVIZĂRII IMOBILULUI CF 58473 ȘI REALIZĂRII DE CONSTRUCȚII” Amplasament: al. Nicolae Pisoski nr. 10, mun. Botosani, CAD/CF 58473

Despre noi