P.U.D. – Construire locuință P+M și racord utilități. TEREN str. SITNEI nr. 3A, CF/NC 69280

-Anunt  (click aici)
-PUD parte scrisa (click aici)
-U1 – PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ (click aici)
-U2 – PLAN DE SITUAȚIE EXISTENTA (click aici)
-U3 – PLAN REGLEMENTĂRI URBANISTICE (click aici)
-U4 – REGLEMENTĂRI EDILITARE (click aici)
-U5 – CIRCULATIA TERENURILOR (click aici)

Completări 17.08.2022

-RAPORT DE INFORMARE ŞI CONSULTARE A PUBLICULUI (click aici)
-REZULTATELE INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI (click aici)
-RAPORT DE SPECIALITATE (click aici)

Ultima modificare: 08.11.2022 – 15:17 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul Rezultat proba scrisa- Muncitor treapta 3 la Serviciul Edilitare

Despre noi