P.U.D.-DEMOLARE CONSTRUCTIE C1, CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, ANEXA GOSPODAREASCĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI GARAJ TEREN: str. Rosiori nr. 4, CF/CAD 69369

    -Anunt (aici)
    -PUD parte scrisa (aici)
    -PUD parte desenata1 (aici)
    -PUD parte desenata2 (aici)

Completări 18.08.2022

-RAPORT DE INFORMARE ŞI CONSULTARE A PUBLICULUI (click aici)
-REZULTATELE INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI (click aici)
-RAPORT DE SPECIALITATE (click aici)

Anteriorul Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de medic stomatolog cu drept de libera practica

Despre noi