Rezultatul selecţiei dosarelor -promovarea în grad profesional a funcţionarilor publici de execuţie din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Botoşani și S.P.C.L.E.P.

Afișaj rezultate selecție dosare examen promovare grad profesional

Ultima modificare: 08.11.2022 – 15:17 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul CONVOCARE de îndată în Ședință Extraordinară a Consiliului Local în data de 18 August 2022, ora 10:00, cu participare exclusivă prin mijloace electronice.

Despre noi