CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARII PUD: „ CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M, ANEXĂ GOSPODAREASCĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI RACORD UTILITĂȚI” TEREN, str. Vâlcele, nr. 48A, mun. Botosani, identificat prin CAD/CF 65766

– Anunț consultarea asupra propunerilor preliminarii PUD (click aici)
– Memoriu -partea scrisă (click aici)
– A01 – încadrare în zonă (click aici)
– A02 – situație existentă (click aici)
– A03 – reglementări urbanistice (click aici)
– A04 – circulația terenurilor (click aici)
– A05 – echipare edilitară (click aici)
Completari-21.10.2022
-raport+proiect hotarare consiliu local (click aici)
-raport informare public (click aici)
-rezultatele informarii public (click aici)

Ultima modificare: 08.11.2022 – 15:16 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul PUD “ Creare acces din exterior în vederea schimbării destinației din locuință în frizerie” TEREN: str. Parcul Tineretului, nr. 2, sc. C, parter, ap. 2 , nr. CAD. /CF 51015-C1-U4

Despre noi