P.U.D: CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, ANEXA GOSPODAREASCĂ (S+P), ÎMPREJMUIRE, TEREN, str. Doboșari nr. 81, CAD/CF 61839

– Anunt PUD (click aici)
– Memoriu justificativ-partea scrisa (click aici)
– Foaie de capat_PUD (click aici)
– A00 – incadrare in zona (click aici)
– A01 – situatie existenta (click aici)
– A02 – tipuri de proprietati (click aici)
– A03 – reglementari urbanistice (click aici)
– A03′ – reglementari urbanistice1 la 200 (click aici)
– A04 – reglementari edilitare (click aici)
Completari 12.10.2022
-raport informare public (click aici)
-rezultatele informarii public (click aici)

Ultima modificare: 08.11.2022 – 15:17 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul DISPOZITIE Privind Trecerea De Drept A Unor Autovehicule In Domeniul Privat Al UAT Municipiul Botosani-Dispozitia 761/19.09.2022

Despre noi