PUD “ Creare acces din exterior în vederea schimbării destinației din locuință în frizerie” TEREN: str. Parcul Tineretului, nr. 2, sc. C, parter, ap. 2 , nr. CAD. /CF 51015-C1-U4

– Anunț PUD (click aici)
– Memoriu -partea scrisă (click aici)
– U00 – încadrare în zonă (click aici)
– U01 – situație existentă (click aici)
– U02 – reglementări urbanistice (click aici)
– U03 – reglementări edilitare (click aici)
– U04 – obiective de utilitate publică (click aici)

Completare 21.10.2022

– Raport de informare și consultare a publicului (click aici)
– Rezultatele informării și consulării publicului (click aici)
– Raport de specialitate (click aici)

Ultima modificare: 08.11.2022 – 15:16 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul CONVOCARE Ședință Ordinară a Consiliului Local in data de 29 Septembrie 2022, ora 11:00, în sala de ședinte “Mihai Eminescu” din sediul Primăriei.

Despre noi