CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARII PUD „ CONSTRUIRE LOCUINȚĂ S+P+M ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN”, TEREN, str. Drumul Tătarilor, nr. 67E, mun. Botoșani, identificat prin CAD/69670

– Anunț PUD (click aici)
– Memoriu general (click aici)
– A01 – încadrare în zonă (click aici)
– A02 – situație existentă (click aici)
– A03 – reglementări urbanistice (click aici)
– A04 – reglementări edilitare (click aici)
– A05 – situația terenurilor
(click aici)
Completari-21.10.2022
-raport+proiect hotarare consiliu local (click aici)
-raport informare public (click aici)
-rezultatele informarii public (click aici)

Ultima modificare: 08.11.2022 – 15:16 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul P.U.Z.+R.L.U.-obținere aviz de oportunite: CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, teren: Str. LIBERTATII nr. 11, CAD/CF 68899

Despre noi