P.U.Z. + R.L.U. AFERENT: CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI RACORD UTILITĂȚI, amplasament: Str. Cișmea, nr. 45+47, CAD/CF69336

– Anunt PUZ+RLU (click aici)
– Memoriu -partea scrisă (click aici)
– Încadrare în zonă (click aici)
– Situație existentă  (click aici)
– Reglementari urbanistice  (click aici)
– Reglementari edilitare (click aici)
– Plan proprietate asupra terenurilor (click aici)
– Randare si desfasurare (click aici)
– Volumetrie (click aici)

Ultima modificare: 21.11.2022 – 12:45 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul CONVOCARE Ședință Ordinară a Consiliului Local in data de 28 Noiembrie 2022, ora 10:00, în sala de ședinte “Mihai Eminescu” din sediul Primăriei.

Despre noi