PLAN URBANISTIC ZONAL +R.L.U. aferent: CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN, teren: Aleea Fluierași nr. 3, recenzat pe str. Barbu Lăzăreanu nr. 18B, CAD/CF nr. 68717

– Anunt PUZ+RLU (click aici)
– Memoriu -partea scrisă (click aici)
– Încadrare în zonă PUG (click aici)
– Încadrare în zonă (click aici)
– Situație existentă  (click aici)
– Reglementari urbanistice  (click aici)
– Regimul juridic al terenurilor (click aici)
– Echipare edilitara (click aici)
Completari 03.04.2023
-raport specialitate si proiect HCL (click aici)
Completari 14.02.2023
-raport informare public (click aici)
-rezultatele informarii public (click aici)

Ultima modificare: 03.04.2023 – 11:15 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul P.U.Z. + R.L.U. AFERENT: CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI RACORD UTILITĂȚI, amplasament: Str. Cișmea, nr. 45+47, CAD/CF69336

Despre noi