Anunț Privind Deschiderea Procedurii De Transparență Decizională A Procesului De Elaborare A Proiectului Unui Act Normativ Din Data De 20.12.2022. (Consultare Publică -Termen 10 Zile Lucrătoare De La Data Publicării Anunțului)

În data de 20 decembrie 2022 Primăria Municipiului Botoșani anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ:

  1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea actului adițional nr. 2 la contractul de delegare directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane efectuat cu tramvaie/autobuze în municipiul Botoșani nr. 29305 din 05.12.2019
    Documentatie (…aici)

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris la Aparatul Consiliului Local, la sediul Primăriei, Piața Revoluţiei nr. 1, camera 104, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare la proiectul de hotărâre, în termen de 10 de zile lucrătoare începând cu data publicării anunțului, luni – joi între orele 8,00-16,00, vineri  8,00-14,00.
Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 2 la contractul de delegare directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane efectuat cu tramvaie/autobuze în municipiul Botoșani nr. 29305 din 05.12.2019
Propunerile pot fi transmise și electronic la adresa de e–mail: primaria@primariabt.ro
Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, Monitorul Oficial Local – linkul primariabt.ro la pct. 3 secţiunea Informare asupra proiectelor de hotărâri aflate în dezbatere publică conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică  și care vor fi supuse aprobării Consiliului Local. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate va fi justificată în scris. Pentru cei interesați, există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică.
Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact: Aparatul Consiliului Local – telefon: 0372316708, e-mail primaria@primariabt.ro

Vizualizări: 497

Despre noi