P.U.Z. ȘI R.L.U. “CONSTRUIRE DOUA LOCUINȚE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN”, Amplasament: str Vîlcele nr.35A-B, CAD/CF 69598 și CAD/CF 69599

– Anunt (click aici)
– Memoriu -partea scrisă (click aici)
– Încadrare în zonă (click aici)
– Situație existentă  (click aici)
– Reglementări urbanistice (click aici)
– Reglementări edilitare (click aici)
– Regimul juridic al terenurilor (click aici)
Completari-16.01.2023
-raport+proiect hotarare consiliu local (click aici)
-raport informare public (click aici)
-rezultatele informarii public (click aici)

Ultima modificare: 16.01.2023 – 15:31 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul P.U.D. „Construire locuință parter”, TEREN: str. Tomis, nr. 13, CAD/NC66627

Despre noi