PLAN URBANISTIC DE DETALIU: „ Construire locuință parter” TEREN, str. Eternității, nr. 35, CAD/NC51368

– Anunt (click aici)
– Memoriu -partea scrisă (click aici)
– Încadrare în zonă (click aici)
– Situație existentă  (click aici)
– Reglementări urbanistice (click aici)
– Reglementări edilitare (click aici)
– Obiective de utilitate publica (click aici)
Completari-16.01.2023
-raport+proiect hotarare consiliu local (click aici)
-raport informare public (click aici)
-rezultatele informarii public (click aici)

Ultima modificare: 16.01.2023 – 10:55 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul PLAN URBANISTIC ZONAL ȘI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT: “ CONSTRUIRE LOCUINȚĂ ȘI ANEXA GOSPODĂRESCĂ ” Amplasament: str. Stefanita Voda, nr.44A, CAD/CF 66634

Despre noi