PLAN URBANISTIC ZONAL ȘI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT: “ CONSTRUIRE LOCUINȚĂ ȘI ANEXA GOSPODĂRESCĂ ” Amplasament: str. Stefanita Voda, nr.44A, CAD/CF 66634

– Anunt (click aici)
– Memoriu -partea scrisă (click aici)
– Încadrare în zonă (click aici)
– Situație existentă  (click aici)
– Profile stradale (click aici)
– Reglementări urbanistice (click aici)
– Circulatia terenurilor (click aici)
– Retele edilitare (click aici)
Completari 31.01.2023
-raport+proiect hotarare consiliu local (click aici)
-raport informare public (click aici)
-rezultatele informarii public (click aici)

Ultima modificare: 31.01.2023 – 12:47 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul Anunț Privind Deschiderea Procedurii De Transparență Decizională A Procesului De Elaborare A Proiectului Unui Act Normativ Din Data De 20.12.2022. (Consultare Publică -Termen 10 Zile Lucrătoare De La Data Publicării Anunțului)

Despre noi