CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR P.U.Z + R.L.U PENTRU: “CONSTRUIRE MAGAZIN PENNY MARKET CU MAGAZIN PRODUSE DIN CARNE ȘI BRÂNZETURI , ACCESE AUTO ȘI PIETONALE, TROTUARE , SISTEMATIZARE VERTICALĂ, RECLAME LUMINOASE PE FAȚADĂ ȘI ÎN PARCARE, STÂLP PUBLICITAR , ÎMPREJMUIRE TEREN , BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER“, amplasament: Str Uzinei Nr.1, CAD/C.F. 51921

– Anunt (click aici)
– Memoriu PUZ-partea scrisă (click aici)
– Memoriu RLU-partea scrisă (click aici)
– Încadrare în teritoriu (click aici)
– Situație existentă zonificare (click aici)
– Reglementări urbanistice (click aici)
– Reglementări edilitare (click aici)
– Proprietate asupra terenurilor (click aici)
– Categorii de circulatii (click aici)
Completare 15.03.2023
– Adresa 5267 (click aici)
– Adrese obiecțiuni vecini 6564,6565 (click aici)
Completare 13.04.2023
– Adresă CFR către investitor (click aici)
– Aviz CFR (click aici)
– Adresă răspuns investitor (click aici)
– Adresă răspuns obiecțiuni (click aici)
Completare 08.05.2023
– Raport informare si consultare a publicului (click aici)
– Rezultatele informarii si consultarii publicului (click aici)

Ultima modificare: 08.05.2023 – 10:26 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARII PLAN URBANISTIC DE DETALIU: “Construire spălătorie auto tip self – wash cu 4 boxe”, amplasament: str. Petru Rareș, nr. 53, CAD/NC68023

Despre noi