CONSULTAREA ASUPRA propunerilor preliminarii: P.U.Z.+R.L.U. aferent:“CONSTRUIRE LOCUINȚĂ “, amplasament: str. Libertatii nr. 11, Cad/C.F. nr. 68899

– Anunt (click aici)
– Memoriu -partea scrisă (click aici)
– Memoriu-partea desenată (click aici)
Completari-17.02.2023
-raport+proiect hotarare consiliu local (click aici)
-raport informare public (click aici)
-rezultatele informarii public (click aici)

Ultima modificare: 17.02.2023 – 13:50 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul Invitație de participare la procedura de negociere, inițiată pentru Contractarea unei finanțări rambursabile în valoare de maxim 50.000.000 lei pentru finanțarea unor obiective de investiții de interes local

Despre noi