Consultare asupra Intenției de elaborare – obținere aviz de oportunitate pentru P.U.Z + R.L.U.: “CONSTRUIRE IMOBIL P+2 CU FUNCȚIUNI MIXTE (SPAȚIU COMERCIAL, BIROURI ȘI REZIDENȚIAL), AMENAJĂRI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE TEREN, BRANȘAMENTE UTILITĂȚI ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER “ TEREN: CALEA NAȚIONALĂ NR.249A, MUN. BOTOȘANI, NR.CAD ȘI CF 67677

17.03.2023: ANUNȚ modificare perioada de consultare AO (click aici)
– Anunț (click aici)
– Memoriu -partea scrisă (click aici)
– Încadrare în zonă (click aici)
– Încadrare în teritoriu (click aici)
– Situație existentă  (click aici)
– Reglementări urbanistice (click aici)
– Ilustrare volumetrică (click aici)

Ultima modificare: 17.03.2023 – 11:27 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul U.A.T. Botoșani, cu sediul în Piaţa Revoluţiei nr.1, anunţă organizarea licitației publice cu ofertă în plic închis pentru concesionarea unui teren proprietatea privată a municipiului Botoșani , situat în str. Ion Creanga fn, în suprafață de 10.000,00 mp, cu destinația “ platforme “ , în data de 22.03.2023

Despre noi