DOCUMENTE NECESARE VIZARE PLAN ÎNCADRARE ÎN TARLA ȘI PROCES VERBAL VECINĂTATE

9308 - INFORMARE PFA_PJA ANCPI - PLAN INCADRARE TARLA, P.V. VECINATATE

Ultima modificare: 31.03.2023 – 10:04 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul CONSULTAREA ASUPRA Propunerilor din P.U.Z + RLU: “ÎNTOCMIRE PUZ ÎN VEDEREA DIVIZĂRII IMOBILULUI CF 58473 ȘI REALIZĂRII DE CONSTRUCȚII “ amplasament: Aleea Nicolae Pisoski, nr. 10, CAD/C.F. 58473

Despre noi