Publicare rezultate finale examen promovare grad profesional Serv. achiziții publice și D.I.T.

Rezultate finale la examenul organizat pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție din cadrul Serviciului Achiziții Publice (..aici)

Rezultate finale la examenul organizat pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție din cadrul Direcției Impozite și Taxe (..aici)

Anteriorul CONVOCARE de îndată în Ședință Extraordinară a Consiliului Local în data de 06 martie 2023, ora 09:30, cu participare exclusivă prin mijloace electronice.

Despre noi