U.A.T. Botoșani, cu sediul în Piaţa Revoluţiei nr.1, anunţă organizarea licitației publice cu ofertă în plic închis pentru concesionarea unui teren proprietatea privată a municipiului Botoșani , situat în str. Ion Creanga fn, în suprafață de 10.000,00 mp, cu destinația “ platforme “ , în data de 22.03.2023

Anunt (…aici)

Ultima modificare: 02.03.2023 – 08:52 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul Anunt de participare privind depunerea de oferte pentru atribuirea prin ,,achizitie directa” a contractului de servicii avand ca obiect: Servicii de elaborare Proiect Tehnic si Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul desfasurarii lucrarilor, pentru obiectivul de investitii “Renovare energetica a cladirilor publice-Gradinita cu Program Prelungit nr.19”, cod C5-B2.1.a-190

Despre noi