Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectelor unor acte normative din data de 31.05.2023

În data de 31 mai 2023 Primăria Municipiului Botoșani anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare următorului proiect de act normativ:

PROIECT de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism “Plan Urbanistic Zonal – Aleea Nicolae Pisoski, nr. 10, CF/CAD 58473” în vederea realizării obiectivului „Întocmire P.U.Z. în vederea divizării imobilului CF 58473 și realizării de construcții” (..aici)

 

Ultima modificare: 31.05.2023 – 09:59 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul ANUNȚ PRIVIND COMBATEREA BURUIENII AMBROZIA 2023. În atenția proprietarilor sau deținătorilor de terenuri, administratorilor drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole.

Despre noi