PLAN URBANISTIC ZONAL ȘI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT: “Construire imobil D+P+2E+3E parțial, cu funcțiuni mixte – birouri, cabinete medicale, locuință de serviciu la etaj 3”; Amplasament: str. Maxim Gorki, nr. 5, CAD/CF 62018

– Anunt (click aici)
– Memoriu -partea scrisă (click aici)
– Încadrare în P.U.G. (click aici)
– Încadrare în zonă (click aici)
– Situație existentă  (click aici)
– Reglementări urbanistice  (click aici)
– Reglementări edilitare (click aici)
– Proprietatea asupra terenurilor (click aici)
– Desfășurări str. M. Gorki nr.5 (click aici)
– Studiu insorire 1 (click aici)
– Studiu insorire 2 (click aici)
– Plan demisol (click aici)

Anteriorul ERATĂ la ”Rezultatul contestatiei probei scrise” la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale vacante de Magaziner la Biroul Administrativ, publicat de U.A.T. Municipiul Botoșani în data de 15.05.2023

Despre noi