Rezultatul probei scrise la examenul organizat pentru promovarea în funcția nou înființată de Șef Serviciu Administrativ, susţinută în data de 12.05.2023

Afisare rezultat proba scrisa examen de promovare Sef Serviciu Administrativ (…aici)

Ultima modificare: 12.05.2023 – 12:31 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul CONSULTAREA ASUPRA INTENȚIEI DE ELABORARE P.U.Z. PENTRU EMITEREA AVIZULUI DE OPORTUNITATE: “CONSTRUIRE DOUĂ LOCUINȚE PE LOT, S (parțial) +P+1E, ANEXE, ÎMPREJMUIRE TEREN, SERVITUTE ACCES, BRANȘAMENTE UTILITĂȚI, MODIFICAREA ZONEI FUNCȚIONALE DIN LMrf1 în LMu2″ Amplasament: str. Împărat Traian, nr.13, CAD/CF 64402

Despre noi