ANUNT !!! Licitație publică pentru rezervarea locurilor de parcare, ZONA I în 20 iunie 2023

Consiliul Local al Municipiului Botoşani, cu sediul în Piaţa Revoluţiei nr. 1, anunţă că în data de 20.06.2023, ora 0900, va fi organizată licitația publică deschisă, cu strigare, pentru rezervarea locurilor de parcare neplătite pentru anul 2023 și nou-amenajate, doar pentru cetăṭenii care domiciliază sau îṣi au reṣedinṭa în  ZONA I – ETAPA I, conform PLANṢEI ANEXATE ANUNṬULUI, aflată în perimetrul cuprins între străzile: B-dul Mihai Eminescu, Gării, Aprodu Purice, str. Dimitrie Pompeiu, str. Doboṣari (zona ANL Ciṣmea), Împărat Traian, Săvenilor, Tudor Vladimirescu, Ion Pillat, respectiv parcările din străzile:

  • D. Pompeiu, Str. Doboșari, Str. Adrian Adamiu, Calea Națională 7-111, inclusiv parcarea nouă de la intersecția cu Str. Ștefan cel Mare, Str. Gării 1-4, Str. Aprodu Purice, Str. Împărat Traian 18-68, Al. G-ral. Ghe. Avrămescu 1-41, Str. Izvoarelor 1-7, Al. Grivița 1-24, Str. Grivița 1-11, Str. Dreptății 1-8, Al. Decebal 1-3, Str. T. Vladimirescu  1-15, Str. B. Lăzăreanu 9-19;
  • Poștei 1-12, inclusiv parcarea nouă de la stradă, Str. Victoriei 2-19, inclusiv parcarea nouă de la stradă, Pietonal Transilvaniei 1-4, Str. Armeană 1-4, Str. I. Pillat 1-16, Str. Ghe. Filipescu 1-23, Str. N. Grigorescu 2-6, Str. P. Rareș 51, Str. Pod de Piatră, Str. D. Negreanu 1-8, Str. Războieni 1, Str. I.Maniu 2;
  • Independenței 1-11, Str. Vornic Boldur 18, Al. Alba Iulia 1-3, Str. Călugăreni 1, Al. Călugăreni 1-5, Str. Săvenilor 17-48, inclusiv parcările noi de la stradă și Biserica Uspenia, Al. P. Tineretului 1-11, Str. P. Tineretului 1-12, Str. Al. Donici 1-6, Str. Vâlcele 1-15, Str. C. Sylva;
  • B-dul M. Eminescu 35-53, Str. Armoniei 10-15, Al. Arcului 2-13, Str. Ștefan Luchian 1-21, inclusiv locurile de parcare nou-amenajate de la stradă, Str. O. Onicescu 37-45, Str. O. Băncilă 1-9;
  • Cuza Vodă 2-8, Al. Rapsodiei 2-14, Al. Crizantemelor 1-6, Str. Unirii 8-13, Str. Marchian 2-10, Str. Teatrului – inclusiv parcarea amenajată în 2021, Piața Revoluției 13, Al. Unirii 2-13, Al. M. Gorki 2-17.

Anunț (..aici)

Mai jos găsiți atașate hărțile folosite, în care locurile scoase la licitație sunt notate în culoarea roșie – cele neplătite pentru anul 2023, și marcate în culoarea verde – cele disponibilizate urmare a deciziei Consiliului Local de a retrage fiecare al doilea loc deținut până acum pentru un singur apartament.

Zonele cu parcările oferite spre închiriere se pot vizualiza:
1. Zona I set 1 (…aici)
2. Zona I set 2 (…aici)
3. Zona I set 3 (…aici)

 Înscrierile se vor face în perioada 06 – 19.06.2023 la Primăria Municipiului Botoşani, Calea Naţională nr. 101 – sediul „ Casa Cărţii ”, Serviciul Patrimoniu, în zilele de luni – joi ale săptămânii între orele 0900 – 1500 și vineri în intervalul orar 0900 – 1100.  Cererile pot fi depuse până la ora 1000 în data de 19.06.2023.

Preţul de pornire la licitaţie este de 207 lei/an, pentru persoane fizice la nivelul anului 2023. Taxa obținută în urma licitației cu strigare va fi menținută în fiecare an, iar la aceasta se va adăuga și eventualul coeficient de indexare aplicat la taxa de bază anuală.

Licitația se va desfăşura în sala de şedinţe de la sediul „ Casa Cărţii ”- mezanin.

Durata de rezervare este până la 31 decembrie 2023, cu posibilitate de prelungire, anual.

Pot depune cereri de înscriere persoanele fizice care locuiesc în raza parcării, deţin autovehicul proprietate personală, în leasing sau preluat în comodat de la firme sau alte persoane fizice, și nu dețin garaj în zona respectivă. De asemenea, este permis doar un loc de parcare pentru un apartament, indiferent de câți membri de familie dețin autoturism.

Pentru înscriere vor fi prezentate, în original și în copie, următoarele documente: cartea de identitate (buletin) și, după caz, actul de vânzare-cumpărare al apartamentului, certificatul de înmatriculare al mașinii și, după caz, contractul de comodat sau de leasing. Taxa de participare la licitație este de 10 lei.

Eventualele contestații ale licitației se vor putea formula în maxim 5 zile de la data organizării acesteia. Locurile de parcare rămase nerezervate în urma licitației vor fi atribuite pe principiul primul venit – primul servit, începând cu data de 01.08.2023 până la 31.12.2023.

Pentru relaţii suplimentare, vă puteţi adresa Serviciului Patrimoniu ( Casa Cărţii ) telefon 0372316757.

Pentru cetăṭenii care domiciliază sau îṣi au reṣedinṭa în ZONA II- ETAPA II, perimetrul cuprins între străzile: B-dul Mihai Eminescu, Sucevei, Pacea, Mihail Kogălniceanu, Viilor, Patriarh Teoctist Arapaṣu (zona ANL Bucovina), Maior Ignat, Petru Rareṣ, licitația va avea loc în data de 29.06.2023, iar înscrierile se vor face în perioada 15 – 28.06.2023. Anunțul cu informațiile detaliate va apărea începând cu data de 13.06.2023 în presa locală și pe site-ul Primăriei Municipiului Botoșani.

Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa Serviciului Patrimoniu ( Casa Cărţii ) telefon 0372316757

Anteriorul Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectelor unor acte normative din data de 31.05.2023

Despre noi