CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARII P.U.D. : “CONSTRUIRE LOCUINȚĂ D+P ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN” AMPLASAMENT: ALEEA CIREȘULUI, NR.4C, mun. Botosani, identificat prin CAD/NC 69694

Anunț – (…aici)
Memoriu  – (…aici)
Încadrare în zonă – (…aici)
Situația existentă – (…aici)
Reglementări urbanistice – (…aici)
Circulația terenurilor – (…aici)
Echipare edilitară – (…aici)

Anteriorul CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARII P.U.D.: “CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M, GARAJ, MAGAZIE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN” AMPLASAMENT: STR. DOBOȘARI, NR.81, mun. Botosani, identificat prin CAD/NC 69693

Despre noi