CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARII P.U.D: “CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN” AMPLASAMENT: ALEEA SOFIA NĂDEJDE, NR.9A, mun. Botosani, identificat prin CAD/NC 55298

Anunț – (…aici)
Memoriu – (…aici)
Încadrare în zonă – (…aici)
Situația existentă – (…aici)
Reglementări urbanistice – (…aici)
Circulația terenurilor – (…aici)
Echipare edilitară – (…aici)

Anteriorul CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARII P.U.D. : “CONSTRUIRE LOCUINȚĂ D+P ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN” AMPLASAMENT: ALEEA CIREȘULUI, NR.4C, mun. Botosani, identificat prin CAD/NC 69694

Despre noi