CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARII P.U.D.: “CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M, GARAJ, MAGAZIE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN” AMPLASAMENT: STR. DOBOȘARI, NR.81, mun. Botosani, identificat prin CAD/NC 69693

Anunț – (…aici)
Memoriu  – (…aici)
Încadrare în zonă – (…aici)
Situația existentă – (…aici)
Reglementări urbanistice – (…aici)
Circulația terenurilor – (…aici)

Anteriorul Rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier clasa I grad profesional principal din cadrul Serviciului Urbanism și Autorizări în Construcții desfășurat în data de 16 octombrie 2023

Despre noi