ANUNT !!! Licitație publică pentru rezervarea locurilor de parcare pentru ZONA I în 13 iunie 2024 și ZONA II în 14 iunie 2024

Consiliul Local al Municipiului Botoşani, cu sediul în Piaţa Revoluţiei nr. 1, anunţă că în zilele de 13.06.2024 și 14.06.2024, ora 900, vor fi organizate licitațiile publice deschise, cu strigare, pentru rezervarea locurilor de parcare disponibilizate pentru anul 2024 și nou-amenajate, acolo unde este cazul, după cum urmează:

  1. În data de 13.06.2024 pentru cetățenii care domiciliază sau îṣi au reṣedinṭa în ZONA I, B-dul Mihai Eminescu, Gării, Aprodu Purice, str. Dimitrie Pompeiu, str. Doboșari (zona ANL Ciṣmea), Împărat Traian, Săvenilor, Tudor Vladimirescu, Ion Pillat respectiv parcările din străzile:
  • D. Pompeiu, Str. Doboșari, Str. Adrian Adamiu, Calea Națională, Str. Gării, Str. Aprodu Purice (inclusiv cele noi), Str. Împărat Traian, Al. G-ral. Ghe. Avrămescu, Str. Izvoarelor, Al. Grivița, Str. Grivița, Str. Dreptății, Al. Decebal, Str. T. Vladimirescu, Str. B. Lăzăreanu;
  • Poștei, Str. Victoriei, Pietonal Transilvaniei, Str. Armeană, Str. I. Pillat, Str. Ghe. Filipescu, Str. N. Grigorescu, Str. P. Rareș, Str. Pod de Piatră, Str. D. Negreanu, Str. Războieni, Str. I. Maniu;
  • Independenței, Str. Vornic Boldur, Al. Alba Iulia, Str. Călugăreni, Al. Călugăreni, Str. Săvenilor, Al. P. Tineretului, Str. P. Tineretului, Str. Al. Donici, Str. Vâlcele, Str. C. Sylva;
  • B-dul M. Eminescu, Str. Armoniei, Al. Arcului, Str. Ștefan Luchian, Str. O. Onicescu, Str. O. Băncilă; Str. Cuza Vodă, Al. Rapsodiei, Al. Crizantemelor, Str. Unirii, Str. Marchian, Str. Teatrului, Piața Revoluției, Al. Unirii, Al. M. Gorki.

         2. În data de 14.06.2024 pentru cetățenii care domiciliază sau își au reședința în zona II, aflată în perimetrul cuprins între străzile: B-dul Mihai Eminescu,    Sucevei, Primăverii, Pacea, Mihail Kogălniceanu, Viilor, Patriarh Teoctist Arapaṣu (zona ANL Bucovina), Maior Ignat, Petru Rareș respectiv parcările din străzile:

  • Sucevei, Str. Col. Tomoroveanu, Al. Liceului, Str. Primăverii inclusiv Al. Elie Radu, Str. Prieteniei, Str. Pinului, Al. Nucului, Al. Scurtă, Al. Parcului;
  • Prieteniei, Al. Primăverii, Str. O. Onicescu, B-dul M. Eminescu, Al. Viilor;
  • Pacea, Al. Pacea, Al. Curcubeului, Al. Cinema, Str. Vârnav, Al. Scipione Bădescu, Al. T. Boyan, Al. D. Brândză, B-dul G. Enescu;
  • C. Gane, Al. T. Crudu, Al. T. Callimachi, Al. Școlii, Str. Bucovina, Al. Bucovina, Str. M. Kogălniceanu, Al. M. Kogălniceanu, Al. Amurgului, Al. Azurului, Str. Viilor, Al. Căpitan Romano, Al. Zorilor, Al. Slt. I. Frunzetti, Al. Eliberării, Str. N. Iorga; ANL Bucovina.

Anunț (..aici)

Mai jos găsiți atașate hărțile folosite, în care locurile scoase la licitație sunt notate în culoarea roșie – cele neplătite pentru anul 2024, și marcate în culoarea verde – cele disponibilizate urmare a deciziei Consiliului Local de a retrage fiecare al doilea loc deținut până acum pentru un singur apartament.

Zonele cu parcările oferite spre închiriere se pot vizualiza:
1. Zona I (…aici)
2. Zona II (…aici)

Înscrierile la licitație se vor face în perioada 20-31.05.2024 la Primăria Municipiului Botoşani, Calea Naţională nr. 101 – sediul „ Casa Cărţii ”, Serviciul Patrimoniu, în zilele de luni – joi ale săptămânii între orele 0900 – 1500 și vineri în intervalul orar 0900 – 1100.  Cererile pot fi depuse până la ora 1000 în data de 31.05.2024.

Preţul de pornire la licitație este de 237 lei/an, pentru persoane fizice la nivelul anului 2024. Taxa obținută în urma licitației cu strigare va fi menținută în fiecare an, iar la aceasta se va adăuga și eventualul coeficient de indexare aplicat la taxa de bază anuală.

 Licitațiile se vor desfășura în sala CINEMATOGRAFULUI UNIREA Botoșani.

Durata de rezervare este până la 31 decembrie 2024, cu posibilitate de prelungire, anual.

Pot depune cereri de înscriere persoanele fizice care locuiesc în raza parcării, dețin autovehicul proprietate personală, în leasing sau preluat în comodat de la firme sau alte persoane fizice, și nu dețin garaj în zona respectivă. De asemenea, este permis doar un loc de parcare pentru un apartament, indiferent de câți membri de familie dețin autoturism.

Pentru înscriere vor fi prezentate, în original și în copie, următoarele documente: cartea de identitate (buletin) și, după caz, actul de vânzare-cumpărare al apartamentului, certificatul de înmatriculare al mașinii și, după caz, contractul de comodat sau de leasing. Taxa de participare la licitație este de 10 lei. După data apariției prezentului anunț privind licitația nu se mai primesc cereri de atribuire a locurilor de parcare formulate de către persoanele care dețin un certificat de încadrare într-un grad de handicap sau persoane juridice.

Eventualele contestații ale licitației se vor putea formula în maxim 5 zile de la data organizării acesteia. Locurile de parcare rămase nerezervate în urma licitației vor fi atribuite pe principiul primul venit – primul servit începând cu data de 01.08.2024 până la 31.12.2024.

Pentru relații suplimentare, vă puteți adresa Serviciului Patrimoniu ( Casa Cărţii ) telefon 0372316757.

Ultima modificare: 17.05.2024 – 08:47 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARII P.U.D. “CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P”, AMPLASAMENT: Aleea Ioan Missir, nr. 4, CAD/NC 70047

Despre noi