CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARII P.U.D. “CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P și ÎMPREJMUIRE TEREN” AMPLASAMENT: Str. Miron Costin, nr. 19, CAD/NC 57551

Anunt (…aici)
Memoriu -partea scrisă (…aici)
Încadrare în zonă (…aici)
Situație existentă  (…aici)
Reglementări urbanistice (…aici)
Reglementări edilitare (…aici)
Circulatia terenurilor (…aici)

Ultima modificare: 14.05.2024 – 16:02 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul de promovare în funcția de Inspector de specialitate S grad I la Compartiment Transport Public de Călători, Siguranța Circulației din cadrul Direcției Edilitare

Despre noi