CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARII P.U.D “CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E, FOIȘOR, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI” AMPLASAMENT: intravilan PC 384/51, CAD/NC 68301

Anunt (…aici)
Memoriu -partea scrisă (…aici)
Încadrare în zonă (…aici)
Situație existentă  (…aici)
Reglementări urbanistice (…aici)
Reglementări edilitare (…aici)
Regimul juridic al terenurilor (…aici)

Ultima modificare: 30.05.2024 – 11:11 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul Rezultatul soluționarea contestațiilor la proba scrisă a concursului organizat în data de 27 mai 2024 pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier juridic clasa I grad profesional asistent din cadrul Biroului Autoritatea Tutelară

Despre noi