CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARII P.U.D. “CREARE ACCES DIN EXTERIOR LA FAȚADA PRINCIPALĂ A BLOCULUI ÎN VEDEREA SCHIMBĂRII DESTINAȚIEI DIN LOCUINȚĂ ÎN SPAȚIU COMERCIAL, RECOMPARTIMENTĂRI INTERIOARE ȘI ÎNCHIDERE BALCON”, amplasament: Str. Marchian, nr. 4, sc. B, ap. 16, CAD/NC 50029-C1-U4

Anunt (…aici)
Memoriu -partea scrisă (…aici)
Încadrare în zonă (…aici)
Situație existentă  (…aici)
Reglementări urbanistice (…aici)
Reglementări edilitare (…aici)
Regimul juridic al terenurilor (…aici)

Ultima modificare: 31.05.2024 – 12:10 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul CONSULTAREA ASUPRA INTENȚIEI DE ELABORARE P.U.Z. PENTRU EMITEREA AVIZULUI DE OPORTUNITATE: „CONSTRUIRE LĂCAȘ DE CULT, PARACLIS, ANEXE ȘI ÎMPREJMUIRE” Amplasament: Str. Pacea, nr. 45B, CF/NC 69678

Despre noi