Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul/examenul organizat pentru ocuparea funcției contractuale vacante de medic cu drept de liberă practică, cu ½ normă la Școala Profesională Specială ”Sf. Stelian” Botoșani, din cadrul Compartimentului Asistenţa Medicală şi de Medicină Dentară din unităţile de învăţământ preuniversitar –Compartiment Asistența Medicală Creșe

AFISAJ Selectie dosare
Anteriorul CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARII P.U.D: “CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E, GARAJ, ÎMPREJMUIRE TEREN și RACORD UTILITĂȚI” AMPLASAMENT: Str. Pod de Piatră, nr. 31, mun. Botoșani, identificat prin CAD/NC 69836

Despre noi