Rezultatul soluționarea contestațiilor la proba scrisă a concursului organizat în data de 27 mai 2024 pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier juridic clasa I grad profesional asistent din cadrul Biroului Autoritatea Tutelară

Afisaj-rezultat-solutionare-contestatii-proba-scrisa-concurs-consilier-juridic-grad-asistent-Birou-Autoritatea-Tutelara

Ultima modificare: 29.05.2024 – 11:56 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul Rezultate finale la examenul organizat pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcția publică de execuție de consilier juridic clasa I grad profesional principal din cadrul Serviciului Management Proiecte

Despre noi