CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARII P.U.D “CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M, FOIȘOR CU BECI, ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORD UTILITĂȚI” AMPLASAMENT: Calea Națională nr. 114B, CAD/NC 70442

Anunt (…aici)
Memoriu -partea scrisă (…aici)
Încadrare în zonă (…aici)
Situație existentă  (…aici)
Reglementări urbanistice (…aici)
Reglementări edilitare (…aici)
OBIECTIV DE UTILITATE PUBLICA (…aici)

Ultima modificare: 02.07.2024 – 15:11 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR P.U.Z. ȘI R.L.U. „CONSTRUIRE SPAȚII COMERCIALE P+1E ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN ” Amplasament: Str. Bucovina nr. 89, CAD/NC 55810

Despre noi