CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARII PLAN URBANISTIC DE DETALIU: “CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E ȘI FOIȘOR” AMPLASAMENT: strada Doboșari, nr. 118B, mun. Botoșani, identificat prin CAD/NC 63225

Anunț (…aici)
Memoriu PUD (…aici)
Încadrare în zonă (…aici)
Situație existentă (…aici)
Reglementări urbanistice (…aici)
Reglementări edilitare (…aici)
Regim juridic (…aici)

Ultima modificare: 05.07.2024 – 10:30 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul CONSULTAREA ASUPRA INTENȚIEI DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU EMITEREA AVIZULUI DE OPORTUNITATE: „CONSTRUIRE BLOC LOCUINȚE COLECTIVE D+P+1E, (2E, 3E RETRASE SUCCESIV), AMENAJARE PARCARE, ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORD UTILITĂȚI, ORGANIZARE ȘANTIER” Blv. M.Eminescu nr. 56 CF/NC 69472, nr.58-CF/NC 51673 mun.Botosani

Despre noi